Beklagelig og bekymrende tilbagegang for eVejledningen

1

En samlet tilbagegang i brugen af eVejledningen på 7 procentpoint fra 2012 – 2013 er ikke et godt afsæt for den kommende erhvervsuddannelsesreform, der med en reduktion af vejledningen i grundskolen, overlader vejledningen af elever og forældre til den nationale eVejledning.

Frem mod sommerferien vedtager Folketinget den ventede reform af erhvervsusdannelserne (EUD). Indeholdt i EUD reformen er radikalt nye rammer for vejledningen til ungdomsuddannelserne. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU vejledningen) skal som del af en større spareøvelse fokuseres på de 20% af de unge, som har særlige behov. Denne gruppe kan få individuel vejledning, mens den resterende 80%-gruppe af elever og forældre overlades til eVejledningen, som kan kontaktes via mail, telefon, sms og chat.

Når nu eVejledning er den fremtidige platform for vejledning for langt den største gruppe af folkeskolens elever, er det bekymrende, at der i 2013 samlet set er en tilbagegang i henvendelserne til den nationale eVejledning – på trods af UU vejledningens massive indsats for at informere om og henvise til eVejledning.

tabel

Samlet set oplevede eVejledning i 2013 et fald i antallet af henvendelser på 7%, svarende til godt 6.000 færre henvendelser. (Kilde: eVejledning).

” Fremover skal UU centrenes vejledning koncentrere sig om de 20%, mens de 80% via en automatiseret vejledning, der understøttes af eVejledningen, skal klare sig selv. Vi har frem til reformens målstreg sat spørgsmål ved denne prioritering, og vores bekymring bliver ikke mindre, når vi nu ser en markant tilbagegang for den vejledning der satses på til fremtidens vejledning – nemlig eVejledningen. Der er simpelthen noget, der ikke hænger sammen …” siger Mark Jensen, formand for UU DANMARK.

25.000 unge 13-17 årige har henvendt sig til eVejledningen i 2013 af en målgruppe på 326.000 unge. Det giver en kontaktprocent på 7,6% og det er vel – alt andet lige – en så lav procentdel, at den overalt burde give anledning til bekymring omkring erhvervsuddannelsesreformens gennemslagskraft, når der nu i så høj grad satses på den nationale elektroniske vejledningsportal.

“Med UU centrenes langt over 300.000 elektroniske kontakter årligt burde man overveje at udlægge og samle den elektroniske vejledning decentralt hos UU centrene i regionale samarbejder,” lyder budskabets slutreplik fra Mark Jensen, der også gerne ser, at de økonomiske reduktioner på vejledningsområdet genovervejes.

Kilde: Nyhedsbrev 15. maj fra eVejledning