Fremtidens karriereveje og karrierevalg

0

Pressemeddelelse

Mark07

UU DANMARK takker for to spændende og konstruktive dage på vores årskonference 2014. Sammen med AE, DI, LO, KL, Skole & Forældre, Danske Erhvervsskoler, Børnerådet, Skolelederforeningen, politikere og forskere har vi over to dage diskuteret årets tema – Fremtidens karriereveje og karrierevalg, og i UU DANMARK har vi fået mange spændende overvejelser med os hjem.

Der har på årskonferencen i år været en forfriskende og god dialog med UUs mange samarbejdsparter. UU vejledningen er udfordret, og samtidig er meldingen fra alle, både eksperter, politikere og interesseorganisationer, at der er brug for vejledning – også til andre end den målgruppe på 20% af udskolingseleverne, som et aktivt lovforslag nu vil målrette vejledningen til.

Det frie valg eller det rigtige valg
Et talrigt fremmøde af UU vejledere og samarbejdsparter fra hele landet kunne i år sammen med eksperter og politikere diskutere årets tema, Fremtidens karriereveje og karrierevalg. Vores målsætning var at diskutere, gennem en række workshops, oplæg og debattle-sesions, hvordan vi sammen bedst i fremtiden kan håndtere de unges overgang fra skole til ungdomsuddannelse.

Vi fik både mange svar, spørgsmål og løsningsmodeller på bordet – og måske mest af alt var der en intens stemning af, at emnerne ligger os alle meget på sinde, fordi det både er vores samfund og vores unges fremtid, vi taler om.

Et af de markante debatemner var, hvordan en moderne vejledning bedst balancerer det uddannelsesvalg, som i en politisk kontekst karakteriseres som rigtigt (EUD), med det valg, som er rigtigt for den enkelte unge? Vi hørte forskere tale om at det, der typisk skal til, for at de unge vælger en langtidsholdbar uddannelsesvej, vil være et øget fokus på de unges egen motivation.

Men hvordan balanceres en vejledning, som på den ene side udvikler valgkompetencer, styrker motivation og udfordrer de unges valg, med det at guide de unge til uddannelsesretninger, som samfundet kalder på?

Markedsorienteret vejledning
Ordstyrer på årets konference, Noemi Katznelson, kom afslutningsvis med sit bud på en mulig fremtid for vejledningen i Danmark, på baggrund af de tendenser, hun ser i og omkring vejledningsindsatsen. Hendes pejling tegnede et billede af en moderne vejledning, der i højere grad frem over vil være baseret på markedsmekanismer; en vejledning, der mere end at være et tilbud, vil blive et produkt, der tilkøbes af skoler, jobcentre eller andre interesserede.

Konferencen i år har givet os alle vitaminer til det arbejde, der allerede er i gang i de mange kommuner. Erhvervsuddannelsesreformens mål om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter skolen, skal implementeres – og her bliver det vanskeligt at komme uden om de lokale UU centre som nøglespillere..

Tak til alle for engagementet – vi ses ude blandt de unge!

Mark Jensen
UU DANMARK