Tæt på 95% målet

0

Profilmodellen er omdiskuteret, uigennemsigtig, svært forståelig og rækker længere frem end godt er, men det er den eneste pejling, der stilles til rådighed i forbindelse med den 95% målsætning for 2015, som har præget den uddannelsespolitiske kurs i over 10 år.

downloadDa profilmodellen blev offentliggjort i 2011 oplyste Undervisningsministeriet, at ungdomsuddannelsesgennemførslen var på 92%. I dagens pressemeddelelse er det blevet til, at gennemførselsprocenten for 2012 er 93%, der er uændret i forhold til 2011, da beregningsmetoden er ændret.

Nu må alle vel være klar over, at de sidste procentpoint op til 95% målsætningen kræver hårdere arbejde end de første. Selv om det kræver hårdt arbejde at få de sidste 2 procentpoint med, er der grund til optimisme i forhold til, at der er 3 år til at få de sidste med. Der har været en flot opbakning nationalt og kommunalt omkring 95% målsætningen. Mange kommuner har medvirket i store UTA (Uddannelse Til Alle) projekter og vi kan se, at det har båret frugt.

Jeg synes, at vi for en gang skyld skal tillade os at glædes over det flotte resultat, også selv om vi bor i Danmark, hvor vi nogle gange har en tendens til at få mere øje på, at rødkålen mangler end at se det flotte veldækkede bord.

Lad os bruge afsættet i 95% målsætningen til at skærpe den nye pejling om, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2020 og 30% i 2025.

Målet skal tydeliggøres for de, der skal stå for de konkrete resultater i kommunerne. I øjeblikket vælger 12,6% gennemsnitligt en erhvervsuddannelse efter grundskolen med store variationer.  I en stor hovedstadskommune er tallet f.eks. nede på 2,9%. Det er vel urealistisk at tro, at alle kommuner kommer op på de 25% – her må målet differentieres.

Når der tales om afgangselevers valg af en ungdomsuddannelse, skal 10. kl. valget så tælles med? Eller skal dette valg fjernes fra optællingen, da der kun fokuseres på valg af ungdomsuddannelse? Udgangspunktet er enten 12,6 % eller 18,8% – lad os få klare linjer!

Lad os få kridtet banen op til det nye 2020 mål for erhvervsuddannelserne. Landets UU centre er på banen omkring de 20% af eleverne, vi fremover skal vejlede i folkeskolen og omkring de unge, som vi kommer i kontakt med efter grundskolen og op til 25 års alderen, i forbindelse med et uddannelsesafbrud. For sidstnævnte gruppes vedkommende tæller valget af en erhvervsuddannelse desværre ikke med i statistikken, der kun har fokus på valget direkte efter folkeskolen.

Hvad enten, der er tale om et løft på 12,4 procentpoint, det dobbelte af de der nu vælger en erhvervsuddannelse, eller et løfte på 6,2 procentpoint, er det tale om hårdt arbejde fra 2015 og frem til 2020, og så skal der igen løftes 5 procentpoint frem mod 30% målet i 2025.

UU centrene har bidraget til succesen omkring 95% målsætningen, og vi er ærgerlige over, at blive sat på bænken i forbindelse med den nye målsætning for valg af erhvervsuddannelse i 2020. Lad os håbe, at kommunerne har et godt øje til UU vejlederne som nøglespillere i det lokale netværksarbejde for de uddannelsespolitiske målsætninger. UU er klar og gerne med tydelige mål for øje!

Mark Jensen
UU DANMARK

 

FTU 2013 – uvm.dk

Uddannelsesvalg ftu

2013

Med 10. klasse

(99.981 ELEVER)

Uden 10. klasse

(67.470 ELEVER)

10. klasse

32%

EUD (erhvervsuddannelser)

12,6%

18,8%

Gymnasiale uddannelser

49,6%

73,6%

STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

0,9%

1,4%

Andet (prod. skole m.m.)

4,2%

6,3%

 

UVM.DK

FTU) Antal elever
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10. klasse  
Erhvervsuddannelser  
Gymnasiale uddannelser  
Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser  
Uoplyst/ukendt  
Øvrigt  
Total  

 

32.115

32.311

31.586

31.697

33.293

32.738

31.134

32.525

30.831

31.909

33.905

32.586

32.511

419.141

16.399

16.215

17.196

16.722

17.130

17.957

17.995

16.956

16.180

15.618

14.724

13.942

12.675

209.709

30.330

31.143

33.091

33.995

35.666

37.917

38.807

40.884

42.597

45.923

47.843

48.800

49.632

516.628

795

300

305

250

329

331

307

722

416

567

889

994

938

7.143

52

52

4.193

4.377

4.901

5.143

5.273

5.495

5.928

5.842

3.764

3.734

4.222

4.458

4.225

61.555

83.832

84.346

87.079

87.807

91.691

94.438

94.171

96.929

93.840

97.751

101.583

100.780

99.981

1.214.228

 

Kilde:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmdataweb/fullClient/Default.aspx?report=FTU-antal-uddannelse-fra9&res=1916×758