Godt med en erhvervsuddannelsesreform, men skidt for vejledningen

0

UU DANMARK hilser det brede forlig bag erhvervsuddannelsesreformen velkommen. Det er en fortsættelse af de sidste mange års brede forlig bag den nationale uddannelsespolitiske satsning og ingen mere end UU vejledningscentrene kan bakke op bag, et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne.

Mark mindre

Erhvervsskolerne har gennem de sidste mange år, været omdrejningspunkt for historien om de manglende lærepladser, et uddannelsessystem med 12 indgange og 110 uddannelser, som det er svært at forholde sig til som elev i folkeskolen og et svært gennemskueligt videreuddannelsesforløb.

De politiske intentioner omkring det netop indgåede forlig er de bedste og målet er, at flere vælger og gennemføre en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Begge dele intentioner og mål, som vi fra UU Danmark kan bakke op bag, og som vi selvfølgelig vil understøtte i det kommende arbejde.

Med reformen, er der også vedtaget store ændringer på vejledningsområdet. Aftalen betyder, at UU vejledningen placeres centralt, men at ressourcerne samtidig reduceres markant. Det er ærgerligt, og det betyder selvfølgelig, alt andet lige, at UU vil være på banen i mindre omfang i fremtiden.

Netop nu, gennemgår mange UU vejledere grundskolernes afgangselevers ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Ofte ser vi, at der ingen problemer er med de 20 %, mens der er fejl og mangler i 80 % af ansøgningerne. Fremover skal UU centrenes vejledning koncentrere sig om de 20 %, mens de 80 % via en automatiseret vejledning, der understøttes af eVejledningen, skal klare sig selv. Vi har frem til reformens målstreg sat spørgsmål ved denne prioritering.

UU centrene har siden oprettelsen for 10 år siden stået på mål for mere end 10 lovændringer på vores område. Vi finder helt sikkert også vores ståsted i den sidste reform. Vi håber, at kommunerne, der har vist engagement og vilje omkring det nationale mål om Uddannelse Til Alle, vil vurdere reformen i forhold til den fortsatte lokale uddannelsesindsats. Vejledningen og en prioritering af folkeskolens § 7 emne om Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, kan fint trække UU vejledningen mere ind i folkeskolen som understøttende undervisning. Det vil styrke udskolingen, elevernes overgang til ungdomsuddannelse og den nationale satsning for at folde erhvervsuddannelsesområdet ud som en valgmulighed for unge afgangselever.

UU vejledningen har siden 2004 leveret en differentieret vejledningsindsats, der har taget hånd om de mange unge, der ikke har været i stand til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi lykkes dagligt, og vi skaber resultater. Den gruppe unge, vi vejleder videre og deres forældre, er ikke den mest kommunikationsstærke gruppe, hvilket måske er en af grundene til, at vi som et lille område bliver ramt af reformen. Det daglige arbejde med at lykkes og finde vej for unge, der hvor det er svært, giver mening og det vil vi fortsætte med, i det omfang der er ressourcer til opgaven. Ingen i UU verdenen er i tvivl om behovet!

I øjeblikket trækker mange Jobcentres ungeenheder UU ind på banen med tilkøb af UU vejledning. I den sammenhæng virker det paradoksalt, at der skal være mindre UU vejledning i grundskolen.

Erhvervsuddannelsen er på banen, det er godt, men UU skal være mindre på banen og det er skidt for introduktionen af erhvervsuddannelsen og for at flere dygtige unge skal få øje på en erhvervsuddannelse som en mulighed og for målet om, at flere unge frem mod 2020 skal vælge og gennemføre en erhvervsungdomsuddannelse.

Mark Jensen
UU DANMARK