Anders Bondo og Lene Espersen gæster UUV Køge Bugt

0

I forbindelse med regeringens reformarbejde med erhvervsuddannelserne og vejledningen, er der planlagt et besøg på et lokalt UU center for folketingsmedlem Lene Espersen og formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo.Mark07

Det er UU centeret UUV Køge Bugt, der lægger lokaler til mandag den 17.2.2014 kl. 11 – 13, hvor de nationale gæsterne får følgeskab af borgmester Flemming Christensen og formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Mads Andersen, fra byrådet i Køge.

UUV Køge Bugt ser frem til at give en præsentation af vejledningsindsatsen i Køge Bugt, som UUV har haft ansvaret for siden 2004. “Såvel lokale målinger som den nationale profilmodel viser, at indsatsen har budt på fremgang på uddannelsesfronten“, udtaler centerleder Mark Jensen, der for tiden også er formand for UU DANMARK, der repræsenteret UU centrene på nationalt plan.

Under besøget vil gæsterne få oplæg om UUV Køge Bugts organisation, indsats og resultater. Desuden vil der blive lagt op til en dialog om vejledningsindsatsen og UUV Køge Bugts vil selvfølgelig tale for, at en reform af erhvervsuddannelsen skal ses i sammenhæng med en fortsat stærk UU vejledning i grundskolen: “…for uden vejledningen vil de mange nye tiltag i forhold til at få flere elever til at se mulighederne ved valg af en erhvervsuddannelse drukne i det øvrige reformarbejde, som er i gang i folkeskolen, med inklusion, folkeskolereform og arbejdstidsreform“, udtaler Mark Jensen, der med sine synspunkter ligger på linje med Anders Bondo fra Lærerforeningen.

Reformarbejdet for erhvervsuddannelserne og vejledningen forhandles i øjeblikket mellem regeringen for partierne i folketinget.