Vejleder viser vejen

0

Institut for Menneskerettigheder har offentliggjort en ny undersøgelse om kønnets rolle i vejledningen, som led i projektet” Vejledere viser vejen – kønsmainstreaming af uddannelses- og erhvervsvejledningen”. Undersøgelsen er er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse foretaget i 2013.

Projektet er støttet af Ministeriet for Ligestilling og Kirkes pulje til fremme af ligestilling.

Formålet med projektet har været at:

  • undersøge hvilken rolle køn spiller i UU-vejledningen
  • skabe professionel opmærksomhed på eksisterende kønsnormer og kønsstereotyper i UU-vejledningen
  • skabe øget bevidsthed omkring emnet i UU-regi
  • sætte fokus på den ligestillingsforpligtelse, som offentlige myndigheder er underlagt jf. Ligestillingsloven.

Den kvalitative undersøgelse er baseret på 27 individuelle interviews med UU-vejledere fra primært UU København, og UU Nordvestjylland suppleret med interviews med vejledere fra UU Køge Bugt og UU Silkeborg. Derudover er der foretaget to fokusgruppeinterviews med unge samt observationer af vejledningssamtaler.

Den afsluttende hovedrapport opsamler resultaterne fra den kvalitative undersøgelse og munder ud i en række anbefalinger til relevante ministerier, kommunerne samt UU-centrene. Disse anbefalinger er blandt andet udarbejdet på baggrund af to workshops som er blevet afholdt med UU København og UU Nordvestjylland.

Et uddrag af interviewundersøgelsens resultater viser eksempelvis, at vejlederne ikke oplever, at køn spiller en særlig stor rolle i deres vejledning, men i visse situationer viser kønnet alligevel at spille en rolle for vejledningens udfald. Derudover fremkommer det også tydeligt, hvordan vejlederne ikke kan stå alene i forhold til at ændre på de unges kønsopdelte uddannelsesvalg. Der er flere aktører i spil, når de unge skal vælge ungdomsuddannelser, og vejlederne er meget bevidste om hvor de befinder sig på ”listen”.

Vejledere viser vejen_IMR_2013 (2)

Anbefalingerne efterlyser blandet andet refleksion over egen praksis for at undgå en vejledning som kan være styret af kønsstereotype forestillinger, prioritering af UEA undervisningen samt et bedre kendskab til ligestillingsforpligtelsen – både på ministerielt niveau, kommunalt niveau og hos UU-centrene.

Udover ovenstående er der også foretaget en mindre rundspørge om kønnets betydning blandt 53 vejledere; en fra hvert af landets UU-centre. Denne er brugt til at få yderligere indsigt i forholdene og udgør ikke en del af den kvalitative interviewundersøgelse og hovedrapportens resultater.

Sidst men ikke mindst er der blevet lavet en kort animationsfilm, som kan bruges i vejledningen. Denne film forsøger at udfordre de kønsstereotype forestillinger, der kan være om køn og uddannelsesvalg. Den kan frit bruges og kan findes her, hvor også en manual til brug af filmen er: http://menneskeret.dk/projekter/uu