UU Vejen

0

UU Vejen – midtpunkt i samlet ungeindsats

UU Vejen

Da UU Vejen i 2012 gik fra at være del af det fælleskommunale UU Sydvestjylland i Esbjerg til at være et selvstændigt UU center, fik Vejen Kommune mulighed for at samle og styrke den lokale, kommunale ungeindsats. UU Vejen deler nu faciliteter med Ungdomsskolen, SSP ungekonsulenter, Ungekontaktens socialrådgivere og støttekontaktpersonkorps for 14 – 18 årige samt Jobcenterets Ungeteam for målgruppen 18 – 30 årige – og statistikkerne viser nu sine tydelige tegn på en positiv udvikling – Uddannelsesfrekvensen i kommunen har i de seneste år været støt stigende og ifølge Undervisningsministeriets profilmodel vil 93,9% af kommunens unge gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, hvilket er snublende tæt på regeringens 95% målsætning.

UU Vejen har fået en central placering i Vejen by, midt i et dynamisk ungdomsmiljø på Vejen Ungecenter, BASEN, med alle de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner indenfor gåafstand.
Centerleder i UU, Bendix Kristensen, er tilfreds med de muligheder, det giver. Han peger blandt andet på, at den samlede indsats er med til at skabe trygge og konstruktive rammer for de unge; ”Det er ofte i vadestedet, man bliver våd, og skulle man snuble, er det trygt og sikkert, at det er en man kender, der søges hjælp hos – det har vi gode erfaringer med.

 

Basen

Fælles indsats skaber resultater
I ungeindsatsen på Basen samarbejder man om en helhedsorienteret ungeindsats med udgangspunkt i den enkelte unge. Og det at være i samme hus, hvor alle har interesse og vilje til at samarbejde, er en utrolig styrke, mener Bendix Kristensen. Han påpeger blandt andet, at samarbejdet mellem UU og Jobcenteret har udviklet sig støt de sidste to år, til fordel for alle. Man afholder nu blandt andet sammen ugentlige informationsmøder for nye kontanthjælpsansøgere, der orienteres om deres muligheder, rettigheder og pligter i et fælles oplæg af henholdsvis en sagsbehandler fra Jobcenteret og en ungevejleder fra UU. Ligeledes har man har sammen finansieret en uddannelsesguide, som skal være opsøgende i forhold til unge, der ikke er i uddannelse og understøttende i forhold til frafaldstruede unge.

Og også her viser tallenene samme positive tendenser. Den fælles indsats har betydet, at ca. en tredjedel af de unge, der træder ind af døren, nu vælger at gå i uddannelse straks, og tal fra Beskæftigelsesregion Syddanmark viser, andelen af unge i Vejen kommune, der modtager kontanthjælp som 18-årige, er faldet fra godt 8% i 2011 til 6% i maj 2013.

Fælles om praktikplads-indsats
Vejen kommunes opmærksomhed på unge og uddannelse har i de sidste to år ført til indgåelse af tre partnerskabsaftaler med henblik på styrkelse af Lære- og praktikpladssituationen i kommunen. Kommunen har blandt andet indgået to aftaler med Dansk Byggeri og Dansk Industri, hvor de to store tekniske skoler Hansenberg i Kolding og EUC Vest i Esbjerg er partnere. I det tredje partnerskab samarbejder Erhvervsrådet Udvikling Vejen, Vejen Handelsskole og IBC i Kolding, der har skolepraktikken på det merkantile område. Aftalerne, der netop nu er ved at blive evalueret, har betydet en væsentlig øget bevidsthed på området, ligesom kendskabet og samarbejdet mellem UU, virksomhedskonsulenter i Jobcenteret og praktikpladskonsulenterne på erhvervsskolerne er øget betydeligt.

Og Bendix Kristensen er ikke i tvivl om, at andre med held kunne følge kommunens eksempel: ”UU Vejens erfaring og råd til andre vil helt sikkert være:” Ryk tættere sammen i kommunen, dyrk kendskabet til hinanden og løft ungeindsatsen i fællesskab”. Han beretter, hvordan Uddannelsesfrekvensen i Vejen kommune i de seneste år har været støt stigende og hvordan Vejen kommune i Undervisningsministeriets profilmodel nu ligger i den gode ende. I den seneste måling for 2011 vil 93,9% gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og 59 % vil gennemføre en videregående uddannelse, heraf 24% en lang videregående uddannelse. Ser man på 9. og 10. klasseelevernes valg af ungdomsuddannelse i marts 2013 fordelte de sig med 31% på erhvervsuddannelse og 60% på gymnasiale uddannelser.

Bendix Kristensen ser den tværsektorielle indsats som altafgørende for den positive udvikling hos kommunens unge og udtaler; ”Når vi i Vejen kommune i de seneste år er nået så langt, skyldes det langt hen ad vejen den bevidste tilgang og vilje til det tværsektorielle samarbejde omkring ungeindsatsen. I UU Vejen laver vi et solidt stykke vejledningsarbejde, udført af dygtige, selvstændige og engagerede vejledere. Men vi kan være nok så dygtige til at vejlede om uddannelser, hvis andre i den kommunale indsats ikke løfter deres del af den fælles indsats omkring de enkelte unge. Ungeindsatsen er ikke bedre end det arbejde, der udføres af det svageste led. Det hjælper ikke noget, hvis det ikke fungerer for den unge på for eksempel hjemmefronten eller i omgangen med andre unge. Det er altafgørende, at de unge er vel afklarede og ”hverdagsparate”, et begreb vi blandt andet arbejder med på kurser for lærere i grundskolerne. Det er således alle i ungeindsatsen, der kan tage æren af at kommunen ”scorer” pænt på uddannelsesstatistikken. Placeringen er et udtryk for den samlede helhedsorienterede indsats i kommunen.”

Fakta UU Vejen
Centerleder: Bendix Kristensen
Hjemmeside: www.uuvejen.dk
Indgår i Region: Region Syddanmark
Juridisk konstruktion: Hører under Dagtilbuds- og skoleafdelingen
Dækker kommuner: Vejen kommune
Antal indbyggere i alt: 42.700
Dækker antal skoler: 7