Kærlighed i vejledningen

0

Regeringen foreslår som en del af reformudspillet for erhvervsuddannelserne, at introduktionsforløb i 8. klasse skal gøres obligatoriske. Introforløb er der hvor eleverne besøger 2 ungdomsuddannelser i løbet af en uge. Så de har fået ”syn for sagen” og set hvad det vil sige, at gå på en ungdomsuddannelse. Det er ikke så ringe endda.

Næsten alle elever i dagens skole deltager i introduktionsforløb, som koordineres af den UU vejleder, der er på skolen. UU vejlederen sørger også for koordinering med ungdomsuddannelserne og elever fra andre skoler, så hold og elevønsker går op i en højere enhed.

Martin har været gennem forløbet, lad os følge ham.

Martin gik i 8. klasse og blev af skolens UU vejleder præsenteret for introduktionsforløbenes mange muligheder. 12 indgange til erhvervsuddannelserne og 4 forskellige gymnasiale retninger. Martin valgte erhvervsuddannelsesindgangen Bygge- og anlæg som sit første ønske, da han var interesseret i en uddannelse og et job som VVS-montør. Som sit andet ønske valgte Martin Handelsgymnasiets HHX linje.

De to ønsker blev opfyldt, og sammen med klassen gik introduktionsforløbene i gang. Klassens lærer besøgte eleverne og fik samtidig et godt indtryk af de forskellige ungdomsuddannelser, og da Martin kom tilbage, blev de næste skridt taget til Martins uddannelsesplan, som satte kurs mod en VVS uddannelse, der igen åbner mulighed for mange forskellige retninger: VVS-montør, -energiteknikker, – installatør, – tekniker og videreuddannelsesmuligheder som fx ingeniør.

samtaleEn dag i begyndelsen af 9. klasse kikkede Martin forbi UU vejlederens kontor og sagde, at han havde besluttet, at skifte uddannelsesønske til HHX. UU vejlederen var overrasket og gav Martin en tid til en samtale dagen efter, for det virkede noget pludseligt.

Martin kikkede forbi dagen efter og begrundelsen kom på bordet efter en indledende snak. Martin havde tænkt over det, og han skulle jo også finde en kæreste på et tidspunkt, og det skulle jo være på ungdomsuddannelsen, og her var der ikke så mange muligheder på den lokale Tekniske Skole. Mulighederne var meget større på Handelsskolen, så Martin ville skifte.

Nu er vejledningsopgaven bred og sjældent kedelig. UU vejlederen fortalte om andre muligheder for at finde en kæreste end på netop en ungdomsuddannelse, og måske blev der langet et par fif over samtalebordet . Det var en tilfreds Martin der forlod samtalen og uddannelsesønsket blev fastholdt. Der blev ikke ændret i uddannelsesplanen og kursen med Bygge- og anlægsindgangen efter 9. klasse blev fastholdt.

Regeringen vil i sit aktuelle udspil til vejledningsreform gøre introduktionskurser obligatoriske og rykke uddannelsesplansarbejdet frem til 8. klasse. Begge dele er i stort omfang implementeret i den nuværende vejledning. Så langt så godt!

Regeringen vil også indsnævre UU vejlederens felt til kun at omfatte 20% af eleverne og kun 20% af elevernes uddannelsesplaner skal forbi UU vejlederen.

Er det klogt at indskrænke vejledningen, når opgaven er at flere elever i folkeskolen skal få øje på mulighederne ved at vælge en erhvervsuddannelse? Ville Martin være begyndt på en erhvervsuddannelse eller var det endt med en HHX fra den lokale Handelsskole, hvis ikke der havde været mulighed for en samtale med UU vejlederen?

Bolden ligger på politikernes banehalvdel. Vi vil ikke forlange at de erklærer deres kærlighed til UU vejledningen, men vi kan opfordre til, at de matcher målet om flere faglærte med en fastholdelse af UU vejledning i folkeskolen, ellers hænger politisk målsætning og praktisk virkelighed ikke sammen.

Mark Jensen
UU DANMARK