Historien om Anders: et godt eksempel på UUs indsats for de 18 – 25 årige.

0

Artiklen er skrevet af Thomas Nygaard Pedersen, som er uddannelsesvejleder for “Anders”

94d9f6e64eAnders er en 18-årig ung mand, der forlod grundskolen i juni måned. Efter sommerferiens ophør gik der blandt tidligere klassekammerater rygter om, at Anders var smidt ud hjemmefra, boede på må og få og derfor ikke var påbegyndt sin ungdomsuddannelse.

Så skal jeg som vejleder kontakte Anders med tilbud om en vejledningssamtale. Jeg kunne ikke finde ham – han boede ingen steder.

Jeg fandt ud af via Anders’ netværk, at han havde kontakt med en tidligere klassekammerat, hos hvem han ind imellem lånte en sofa. Igennem klassekammeraten arrangerede jeg herefter et møde med Anders hjemme hos klassekammeraten mandagen efter. Det stod hurtigt klart, at Anders ikke længere var ønsket hjemme hos sine forældre og i løbet af sommeren havde mistet sit indtægtsgrundlag efter at være stoppet med sin skolegang.

Efter vejledningssamtalen var følgende planlagt:

  • Anders skulle næste dag til møde på produktionsskolen med henblik på optagelse.
  • Der blev lavet målgruppevurdering til produktionsskolen og udarbejdet uddannelsesplan.
  • Der blev lavet aftaler i forhold til, hvor Anders kunne opholde sig de næste 14 dage.
  • Der blev skrevet ansøgning om enkeltydelse, således at Anders kunne få sin egen ungdomsbolig.
  • Der blev rettet henvendelse til en lokal boligforening i forhold til at ansøge om ungdomsbolig.

Dagen efter, tirsdag eftermiddag, tog jeg med Anders ud på produktionsskolen, hvor han blev indmeldt. Onsdag havde vi møde med sagsbehandler og mandagen efter fik han bevilget sin enkeltydelse til indskuddet til en ungdomsbolig. Fredagen efter fik Anders stillet ungdomsboligen i udsigt. Han flytter ind medio oktober.

Anders er et opdigtet navn. Det rigtige navn er kendt af redaktionen.