Hands on eller hands off?

0

Regeringen er på vej med et udspil til reform af den vejledning som leveres til unge fra 7. klasse til det 25. år af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Folkeskolens lærere skal overtage størstedelen af vejledningen i udskolingen, og for de unge over 18 år, der endnu ikke af afsluttet en ungdomsuddannelse, ser det heller ikke for godt ud, hvis målet altså er flere faglærte til fremtidens udfordringer.

Den opsøgende vejledning efter grundskolen kan godt være lidt usynlig for de, der ikke arbejder inden for feltet, men hvorfor ikke en vejledningshistorie fra det virkelig liv? Den kommer her:

Dennis droppede ud af det merkantile grundforløb (Handelsskolens grundforløb) og er begyndt som først ungarbejder og derefter som ufaglært arbejder på et reservedelslager hos en bilforhandler. Dennis arbejdede fuldtids og tjener gode penge.

Som 19 årig blev Dennis kontaktet af UU vejledningen for en samtale, om han kunne tænke sig en uddannelse. Det blev til en vejledningssamtale, hvor muligheden for at få vekslet det nuværende arbejde til en elevplads blev vendt.

Der gik et stykke tid, så vendte Dennis tilbage. Han vil godt høre mere om mulighederne. Mon ikke også Dennis havde talt med mor? UU vejlederen fik koblet den lokale Handelsskoles praktikpladskonsulent på sagen. Der blev lavet et forløb, hvor Dennis i et halvt år, hver fredag, fulgte undervisningen på Handelsskolen og derefter gik i gang med hovedforløbet. Virksomheden var helt indforstået, der skulle bare bankes på i en travl hverdag, og det klarede Handelsskolen til UG.

Nå, så var den sag ude af billedet – og dog. Efter ca. ½ år kontaktede eleven igen UU vejlederen. Der var indkaldt til skoleforløb på Business College Syd – Mommark Handelskostskole på Sydals. For en ung ”lokalpatriotisk” mand fra en by i det Sjællandske, kan der her være tale om en udfordring.

Erhvervsuddannelsens vekselsuddannelsesprincip er spændende og udfordrende. UU vejlederen fik Dennis af sted, og det blev en kanon oplevelse med elever, der ligesom Dennis arbejdede indenfor engrosvirksomhederne rundt om i Danmark. Dennis blev indkvarteret på kostskoleafdelingen. Eleverne på holdet fik ”fyldt på” og udvekslet erfaringer, og mon ikke også Dennis var en tur over grænsen i sin bil, når nu han sammen med UU vejlederen havde fundet ud af hvor Mommark lå? Jeg tror det.

DI, HK, Dansk Metal og 3F kører for tiden en god kampagne – ’Hands on,’ der skal skaffe flere faglærte frem mod 2020. UU DANMARK bakker fuldt op om initiativet.

Regeringens vejledningsreform vil sætte en stopper for UU vejledernes kontakt til Dennis, Per, Eva, Charlotte og alle de andre, der er blevet kontaktet efter grundskolen, selv om de havde fuldtidsarbejde. De var glade for, at vi bankede på, og de var glade for en samtale med UU vejlederen om mulighederne for den ungdomsuddannelse, som de af den ene eller anden grund ikke fik afsluttet eller påbegyndt.

”Unge uden ungdomsuddannelse op til 25 år i fuldtidsbeskæftigelse skal ikke længere opsøges af UU” lyder den lille passage i regeringsudspillet til ”fremtidens” vejledningsindsats. Nu går det lige så godt, men ’hands off’, kære UU vejledere, lyder budskabet.

Vi vil gerne hjælpe regeringen med at få ’hands on.’ Vi skal have flere faglærte frem mod 2020, og den nye reform af erhvervsuddannelserne åbner nye og spændende muligheder, det skal vi da sætte i spil sammen, ellers får vi ikke flere faglærte frem mod 2020.

Mark Jensen
UU DANMARK
mark.jensen@koege.dk/2879 2242

Mark02

 

Læs også: Historien om Anders – et godt eksempel på UUs indsats for de 18-25 årige

FAKTABOKS

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen tilbydes elever i folkeskolens ældste klasser og frie/private skolers ældste klasser samt alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.  UU er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark (UUDK)

UUDK er sekretariat for landets UU centre og har til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi i samklang med samfundets krav, den nationale lovgivning og de unges behov og interesser.