Elektronisk praktikavis

0

UU OdderI UU Odder Skanderborg tænkes der ud af boksen for at skaffe praktikpladser til de unge. Man har skabt en elektronisk praktikavis, hvor alle lokale virksomheder, som gerne vil modtage en ung i praktik, får sin egen annonce i avisen- og det har gjort det nemmere for de unge at finde netop deres vej til et lykkeligt praktik-match, lyder det fra det østjyske.

Typisk skal en ung, der står foran at skulle finde en praktikplads, først undersøge hvilke virksomheder, der er indenfor en branche i området og bagefter gå i gang med at kontakte dem enkeltvis for at få en aftale – og mange potentielle lykkelige match kan gå tabt i den proces. Men måske findes der nu et innovativt værktøj, der kan hjælpe?

Bedre brug af viden
På landets UU centre har man ofte gode kontakter i det lokale erhvervsliv og kan ofte hjælpe de unge med at finde et praktik-match. Men i UU Odder Skanderborg har man taget skridtet videre for at udnytte den viden og skabt en innovativ og mere systematisk måde at få parterne til at finde hinanden. Gennem en online, elektronisk praktikavis, som UU centeret er vært for, kan de lokale virksomheder, der gerne vil have unge i praktik, nemt og hurtigt formidle hvilke behov, krav og forventninger de har til en ung i praktik og på den anden side af bordet kan de unge nemmere og hurtigere finde frem til lige netop den virksomhed, der passer til deres drømme og evner.

Praktikavis

Grundigt forarbejde
For at oprette avisen, har medarbejderne i UU Odder Skanderborg besøgt alle relevante virksomheder i de to kommuner og spurgt, om de kunne tænke sig at være med i praktikavisen. I alt er det blevet til 378 praktikannoncer – hvor flere virksomheder har mere end en annonce, da de kan tilbyde forskellige fag. Praktikannoncerne er inddelt i brancher og geografi – så man fx kan søge på jern- og metalvirksomheder eller et postnummer. Vejleder og den unge kan sammen finde interessante praktikvirksomheder i avisen og den unge kan også selv eller sammen med sine forældre bruge den elektroniske praktikavis til at få ideer til virksomheder, man vil kontakte for at komme i praktik eller søge elevplads.

Praktikavisen, som nu er en fast del af UU Odder-Skanderborgs indsats på praktikpladsområdet, er målrettet både unge fra grundskolen, unge som efter grundskolen skal afklares, unge der gerne vil afprøve eller i gang med en Erhvervsgrunduddannelse og unge der er på jagt efter en elevplads.

Effektivt værktøj
Praktikpladskonsulent Michael Møller er ikke i tvivl om, at avisen har skabt positive resultater.  Han oplever i sit daglige arbejde med de unge, at den gør en markant, positiv forskel og fjerner unødvendige barrierer: ”Praktikavisen er et rigtig godt værktøj, når jeg sammen med en ung har brug for et hurtigt overblik over praktikmuligheder. At vi kan søge på eksempelvis branche betyder, at en ung let kan finde de relevante virksomheder, der tilbyder praktik, samt at alle oplysninger på virksomheden er lige ved hånden.”.

Michael Møller forklarer, at det lokale samarbejde med erhvervslivet er blevet styrket gennem avisen og at de unge med avisen som redskab nemmere får skabt sig overblik over hvem, i det lokale erhvervsliv, man kan kontakte og hvilke virksomheder og brancher, der lokalt tilbyder muligheder. Han udtaler: ”Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde med erhvervslivet, der er en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med de unge. Praktik er en stor del af vores daglige arbejde og praktikavisen sørger for, at vi både er i løbende kontakt med en stor del af virksomhederne og samtidig som vejledere har et godt overblik over på hvilke virksomheder, det kan være relevant for den enkelte unge at komme i praktik – og det batter. Vi ser flere og flere unge komme hurtigere i gang nu hvor vi har avisen som redskab ”

Se avisen her