Boston- eller brugerundersøgelse?

0

Regeringens reformforslag på vejledningsområdet har baggrund i en undersøgelse foretaget af firmaet Boston Consulting Group. Boston Consulting Group (BCG) er blevet stillet en bundet opgave, og analysens resultater er en anklage mod kommuner, der har gjort en aktiv ekstraindsats for Uddannelse Til Alle. BCG gennemførte deres analyse under lockouten i foråret, med lav svarprocent til følge. Til gengæld har 45.000 afgangselever deltaget i en undersøgelse af UU vejledningen. Hvad siger brugerne?

pengeBoston Consulting Group har fået opgaven på baggrund af en klar kravspecifikation fra finansministeriet, der lyder: ”Anvisning af muligheder for en tilpasning af de samlede udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som følge af udløbet af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Unge Pakke 2) efter 2013 – dels for at muliggøre en videreførelse af dele af Ungepakke II inden for de eksisterende økonomiske rammer og dels for at muliggøre en netto budgetforbedring på vejledningsområdet.” (Kilde
Finansministeriet, analyse af UU 8.3.2013).

Det er således klart, at BCGs rapport, der er regeringens interne arbejdspapir, har vist, at der kan foretages besparelser på UU vejledningsområdet. Udgifterne er steget, bl.a. fordi mange kommuner positivt har prioriteret indsatsen i forbindelse med det nationalt udmeldte mål om Uddannelse Til Alle og 95% målsætningens indfrielse i 2015. Udgifterne er også steget, fordi nogle kommuner har udløst ungepakkemidler fra 2010 til indsatser placeret i UU. Den ekstra indsats noteres som ”overflødig” vejledning ….

Eleverne i 9. og 10. klasse er, uden samme snævre ramme som BCGs undersøgelse, blevet bedt om at evaluere UU centrenes vejledningsindsats.

I 2012 deltog der 45.000 elever ud af 78.000 9. og 10. kl. elever i en undersøgelse af UU centrenes vejledning. 2012 er blot 2 år efter Ungepakkens vedtagelse.

Hvad siger eleverne, der deltog i brugerundersøgelsen 2012?

 • 73% af alle elever vurderer, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de skal efter skoleårets afslutning. 5% angav, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem.
 • Vejledningsaktiviteterne har samlet set hjulpet eleverne i specialklasse mest, efterfulgt af eleverne i 10. klasse og endelig eleverne i 9. klasse.
 • Den vejledningsaktivitet, som i absolutte tal har hjulpet flest elever i 9. klasse, er ’lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder’. 58% af de godt 34.000 9. klasseelever i undersøgelsen har svaret, at denne aktivitet har hjulpet dem meget eller noget.
 • UU-vejleder har hjulpet 52% med at træffe uddannelsesvalget.
 • 70% har haft forældre med til en eller flere af vejledningsaktiviteterne.
 • For 83% af eleverne var det vigtigt eller meget vigtigt, at de havde hørt godt om uddannelsesstedet, da de skulle træffe deres uddannelsesvalg på optagelse.dk. Ligeledes angav 83%, at det var vigtigt eller meget vigtigt, at de var sikre på, at de kunne klare uddannelsen. For 76% var det vigtigt, hvilket job uddannelsen fører til.
 • 31% af eleverne kender eVejledning og blandt disse har 11% kontaktet eVejledning.
 • Af dem, som har været i kontakt med eVejledning, synes 52%, at eVejledning har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de skal efter skoleårets afslutning.
 • 86% af eleverne synes, at de har fået den vejledning, de har haft brug for, og 14% giver udtryk for, at de ikke har fået den nødvendige vejledning.
 • 19% af eleverne har oplevet situationer, hvor de har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder. Som regel vedrørte det noget fagligt (fx læse- og skriveproblemer).
 • Blandt eleverne med et særligt behov svarede 79%, at de fik den særlige vejledning, de havde brug for.
 • 92% af eleverne følte sig den 1. marts parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse, mens 8% ikke følte sig parate til at vælge.
 • Som forklaring på, hvorfor de ikke var valgparate, angav 53%, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserer sig for. 42% anførte, at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare og 28%, at de manglede overblik over, hvilke uddannelses-muligheder der er.

Boston eller brugerundersøgelsen?
Det går egentlig meget godt. Vi er tæt på 95% målsætningen. Vi skal have justeret kurser, for vi skal have flere unge til at se deres fremtidsmulighed som faglært. Vi har en ny erhvervsuddannelsesreform på banen, som både LO og DA bakker op bag. Politikerne forhandler i øjeblikket en reform af vejledningsområdet.

Hvem mon de lytter til? BCG eller brugerundersøgelsen som 57% af afgangseleverne deltog i?

Som formand for UU DANMARK er jeg stolt af den brugerundersøgelse som UNI C foretog for Undervisningsministeriet i 2012; den kan man som UU vejleder godt være bekendt!

Vi har nogle fornuftige elever, jeg tror også, vi har nogle fornuftige politikere.

Mark Jensen
UU DANMARK

Link til Brugerundersøgelse 2012, kilde Uvm.dk