UU på virksomhedsbesøg

0

image 7Ud med fordommene om røg, damp og oliepletter og ind med ord som udvikling, globalisering, computerstyring og kompetencefleksibilitet. En fremtid som faglært har moderne, globale og udfordrende lærings- og erhvervspotentialer, og det skal de unge vide, når de vælger ungdomsuddannelse. Derfor inviteres landets UU centre i månedens projekt på virksomhedsbesøg, så UU vejlederne gennem selvsyn og dialog med virksomhederne og deres lærlinge bedre kan formidle et opdateret billede af potentialerne som lærling og ansat i en moderne dansk virksomhed. Det første i rækken af virksomhedsbesøg gik til Avedøreværket.

UU DANMARK var med på bageste række, da UU Center Syd som det første UU center tog på virksomhedsbesøg og turen gik til Avedøreværket hos DONG ENERGI. Turbinerne rumlede og udsigten rakte milevidt mens UU vejlederne kunne høre DONGs lærlinge fortælle om livet som lærling i en moderne dansk virksomhed. De selvsikre og glade unge kunne fortælle om deres daglige opgaver, hvordan de ofte skiftede afdeling inden for virksomheden for at opbygge brede kompetencer og ikke mindst om hvad, der i sin tid havde fået dem til at vælge den faglærte retning.

Besøget hos DONG ENERGI var det første af mange kommende virksomhedsbesøg rundt om i landet, hvor UU centre skal ud på virksomheder og møde den nutidige virkelighed for ansatte og lærlinge. Besøgsrækken er den første af flere aktiviteter i et større initiativ, Hands-On, sat i søen af Dansk Industri, Dansk Metal, HK og 3F, som har til formål at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Alle Danmarks UU centre er som del af denne første aktivitet, inviteret til at afholde et møde på en lokal virksomhed, hvor de kan få indtryk af hvad, det vil sige at være ung lærling i et moderne og globalt erhverv og arbejde i en moderne dansk virksomhed.

Bedre billede af erhvervimage 5
Målsætningen med virksomhedsbesøgene er, at vejlederne skal udstyres med de nødvendige redskaber til at videregive et mere reelt og positivt billede af at være lærling i en moderne virksomhed. De unge skal i vejledningen kunne se, at en læreplads i en moderne virksomhed som oftest ikke længere handler om røg, støj og møg, men om at begå sig i et erhverv, hvor der konstant udvikles og optimeres og hvor der er store udviklingsmuligheder både indenfor virksomhedens rammer men også i videreuddannelse og på arbejdsmarkedet.

Centerleder i UU Center Syd, Allan Jørgensen, var efter mødet meget begejstret for besøget og udtalte:

Besøget var meget professionelt tilrettelagt med oplæg fra ledelse, medarbejdere, elever & lærlinge. Efter en spændende rundvisning fik vi god mulighed for at gå i dialog de spændende tiltag der blev præsenteret, og der var også stor lydhørhed for ideer og forslag fra UU vejlederne.”

Hands-On
Kampagnen ”Hands-On”, som virksomhedsbesøgene er del af, er et ambitiøst 3-årigt projekt, som skal medvirke til at løse den store samfundsmæssige udfordring, at alt for få unge i dag vælger en uddannelse i industrien, samtidig med at der er udsigt til stor fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i erhvervslivet. Bag projektet står Dansk Industri, Dansk Metal, HK og 3F, der har samlet kræfterne omkring en fælles indsats for at få flere og dygtigere unge til at vælge erhvervsuddannelserne.

Udover virksomhedsbesøgene kører projektet blandt andet en online kampagne via web og Facebook samt en række andre aktiviteter målrettet forskellige målgrupper med relevans for de unges uddannelsesvalg. Ligeledes har man skabt et landkort, hvor skoler og andre aktører på ungdomsområdet kan få et overblik hvilke virksomheder i deres lokalområde, der gerne vil samarbejde omkring de unge. Claus Rosenkrands Olsen fra DI fortæller om projektets fokus:

Blandt fordommene hos de unge og deres forældre er, at en erhvervsuddannelse er en blindgyde. Men virkeligheden er anderledes. Flere tekniske erhvervsuddannelser giver for eksempel adgang til at læse videre til ingeniør. Med sådan en kombination af praksis og teori bliver man særdeles attraktiv for virksomhederne.

Læs pressemeddelelse fra UU DANMARK om Hands On kampagnen her

Link til kampagnens hjemmeside her

image8Om Hands-on:

Hands-on er en 3-årig kampagne-indsats, der skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte.

Industrien spiller en afgørende rolle for Danmarks fremtid, da næsten halvdelen af dansk eksport stammer fra industrien. Det er indtægter, der skaber arbejdspladser, vækst og finansierer store dele af vores velfærdssystem. Uden industrien smuldrer vores velfærdsmodel.

Kampagnen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund, og de mange muligheder der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag men også inden for kontorfagene: handel, administration og salg.

Produktion handler i dag om samspil mellem komplekse teknologier og produktionsprocesser, der kræver kompetencer på højt niveau i hele virksomheden. Her er de faglærte helt centrale for at bevare og udvikle produktion på dansk grund.

Få kender imidlertid de faglærtes betydning. Derfor handler den offentlige debat ofte om frafald, mangel på praktikpladser og umotiverede unge. Dagsordener, der står i skarp kontrast til behovene. Og som desværre skræmmer mange fra at vælge en faglært uddannelse.

Den udvikling skal vendes. En målrettet indsats skal løfte erhvervsuddannelsernes image, hvis vi skal bevare og udvikle uddannelserne med den styrke og betydning, de har for samfundet.

Det er baggrunden for, at DI, Dansk Metal, 3F og HK har søsat en ambitiøs indsats for at vende udviklingen.

 

Yderligere oplysninger om arrangementet hos Claus Rosenkrands Olsen, DI, på 2949 4696 ellers hos Trine Rasmussen, Dansk Metal, på 2924 5790