UU og efterskolerne sammen om dialog

0

Efterskoleforeningen og UU DANMARK tager igen i år sammen initiativ til en dialog-uge i uge 40, hvor efterskoler og UU centre landet over går sammen om at afholde lokale dialogmøder. Møderne skal udbygge samarbejdet og netværket mellem efterskolerne og UU centrene yderligere og medvirke til, at flere unge får den rette overgang til den rette ungdomsuddannelse.

Det overordnede initiativ til møderne i uge 40 er del af en større national markering af samarbejdet om indsatsen i forhold til 95 % målsætningen mellem efterskoler og UU centre, og tæt på 200 ud af ud af 252 efterskoler og 25 UU centre deltager i det fælles nationale arrangement. Efterskolerne og UU centrene tilrettelægger lokalt deres egen dagsorden til møderne og typisk har mange valgt emner som uddannelsesplaner, uddannelsesparathedsvurderingsprocessen, brobygningssamarbejdet, lokale vejledningssamarbejder, initiativer til at vende den nedadgående søgning til erhvervsuddannelsesområdet mv.

Vigtigt samarbejde om overgang

Mark Jensen, formand for UU DANMARK, udtaler: ”Cirka halvdelen af eleverne vælger at tage deres 10. skoleår på en efterskole. Derfor har efterskolerne en central placering i overgangsvejledningen, og her spiller UU centrenes koordination af brobygningsforløb mellem efterskole og ungdomsuddannelse en rolle, ligesom der sker en overlevering af eleverne og deres uddannelsesplaner fra efterskolerne til det lokale UU center i elevernes bopælskommuner, når ungdomsuddannelsen efter efterskolen er valgt”.

Han fortsætter: “På den baggrund er der meget at tale om. Det er derfor glædeligt, at der er så stor en opbakning bag det fælles initiativ, for kun gennem dialog kan vi udbygge vores eksisterende samarbejde mellem efterskoler og UU centre og gøre overgangen til en ungdomsuddannelse for de unge endnu bedre.

Og Troels Borring, Efterskoleforeningens formand, støtter helt om op Mark Jensens udtalelser. ”Vi finder dialogen med UU meget vigtig og meget nødvendig. Overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelser skal ske som en naturlig fortsættelse for den unge, og i den forbindelse er UU en vigtig samarbejdspartner. Derfor står der også i Efterskoleforeningens Vejledningssyn, som så dagens lys for første gang for et par uger siden, at Vejledningsprocessen (red. i efterskolen) skal styrke de unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv”.
Flere unge til erhvervsuddannelserne

En af de nationale udfordringer er, at færre og færre elever vælger en erhvervsuddannelse. Derfor er nogle efterskoler blandt andet gået i gang med projekter støttet af Industriens fond, der skal medvirke til at afhjælpe problemet.  Og Mark Jernsen er ikke i tvivl om opmærksomheden på problematikken på møderne: ”Jeg kan ikke forestille mig andet end, at man også vil adresserer – eller gå i dialog om – denne nationale udfordring på de mange dialogmøder landet over”.

Troels Borring er enig i problematikkens vigtighed: ”Vi er også helt enige i, at der skal flere unge på erhvervsuddannelserne og derfor har i øjeblikket et samarbejdsprojekt med Industriens Fond, hvor målet er: at få flere dygtige efterskoleelever til at vælge en erhvervsuddannelse (basis eller gymnasial) efter 10. klasse og have øje for karrieremuligheder inden for dansk industri.”

I projektet gives konkrete bud på, hvordan overgangene mellem efterskoler, erhvervsorienterede uddannelser og virksomheder kan gøres fagligt meningsfulde og give indsigt i de mange valgmuligheder der findes. ”Og det virker!” fortsætter Troels Borring ”Som en af projektets elever siger i evalueringen: Før var jeg i tvivl om, hvad jeg gerne ville  – det er jeg stadig, men nu har jeg været ude i virkeligheden og opleve jobmuligheder. Det har gjort mig klogere i forhold til mit kommende valg