Nyt fokus

0

Siden Uhts_II.092949U centrene blev dannet, har der været fokus på 95% målsætningen: at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Med profilmodellens tal fra 2011, hvor det nationale måltal er 92%, er målsætningen indenfor rækkevidde. Derfor skal vi nu sætte et nyt og ambitiøst fokus, og det gjorde statsministerens i gårsdagens åbningstale.

Mark Jensen, formand for UU DANMARK, ser et positivt fokusskifte i statsministerens åbningstale til folketinget: ”Jeg læser statsministerens tale som et fokusskifte fra uddannelse til kompetencegivende uddannelse. De mange unge, der vælger og gennemfører en gymnasial uddannelse, står med et gennemført uddannelsesbevis i hånden, men uddannelsen er studieforberedende og ikke i sig selv en kompetencegivende uddannelse”.

Og også statsministerens fokus på erhvervsskoleområdet tegner positivt, mener Mark Jensen: ”Med den faldende søgning til erhvervsuddannelserne, der er sket over de sidste år, er det rigtigt set af regeringen, at satse på en udvikling af erhvervsskolernes tilbud. Det kan vi kun bifalde” udtaler Mark Jensen, og gør samtidig  opmærksom på, at der lokalt rundt i landet er talrige projekter i gang, hvor erhvervsskoler i samarbejde med folkeskoler udvikler elevernes kendskab til de kompetencegivende erhvervsuddannelser med de lokale UU centre som omdrejningspunkt.

Med ungepakkens vedtagelse i 2010 har vi fået sænket antallet af unge 15 – 17-årige, der gik uden aktivitet med hele 40%, således at det nu kun er 1,6% ud af ungegruppen på 215.000, der ikke er i aktivitet. Så den indsats har været en klar succes. Gruppen på de 1,6% er den gruppe unge, som er flyttet eller lige har afbrudt en uddannelse. Her har UU centrene 5 dage til at få kontakt med den unge og 30 dage til at få igangsat en ny uddannelsesplan, der også kan indeholde et praktisk arbejde eller et produktionsskoleophold. Med den bevægelse, der er blandt de unge, kan denne gruppe vanskeligt komme længere ned end de 1,6%, selv om der dagligt gøres en stor indsats for det.” udtaler Mark Jensen, og glæder sig over, at antallet af ”løsgående unge” er presset i bund.

Den effektive indsats med kontakt og vejledningssamtale for de 15 – 17-årige kan med fordel sættes i spil overfor de unge, der har afsluttet en gymnasial studieforberedende uddannelse men ikke er kommet videre. ”Jeg er sikker på, at hvis vi kunne få udvidet UU centrenes arbejdsfelt til også at omfatte denne gruppe unge, vil vi kunne få sat endnu flere på sporet af en kompetencegivende uddannelse i samarbejde med Studievalgscentrene og Jobcentrene. Det er et af de områder, hvor man med en effektiv indsats for få midler kan rykke i forhold til unge og kompetencegivende uddannelse. Og det vil ligge i fin i forlængelse af det nye fokus i statsministerens åbningstale” slutter Mark Jensen, der sidder klar ved telefonen hvis Stats- eller Undervisningsministeren ønsker at gå i dialog med UU DANMARK om en ny effektiv indsat for flere unge med en kompetencegivende uddannelse.