Ny stor satsning på bedre overgange til erhvervsuddannelserne

1

logo4bI kølvandet på regeringens lancering af en reform af erhvervsuddannelserne igangsætter UU DANMARK en ny stor satsning på bedre overgange til erhvervsuddannelserne: “Unge på tværs”.

Programmet “Unge på tværs” er en samlet ramme om i alt 12 projekter, som skal bidrage til at udvikle metoder og implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelserne – uanset om de unge kommer direkte fra grundskolen eller fra andre stationer i deres liv. De 12 projekter har hver især deres vinkel på at løse en del af den samlede opgave.

Det er ambitionen, at det samlede program bidrager til, at erhvervsuddannelserne forholder sig aktivt til de unge på grundskolen og i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tager ansvar og ejerskab for de unges overgang til erhvervsuddannelserne.

“Unge på tværs” har en samlet bevilling på knap 6 millioner kr. og forløber fra september 2013 til december 2014 i regi af UU Danmark. UU Danmark understøtter projekternes samlede fremdrift mod fælles mål og vil konkludere i forhold til faglige resultater på tværs af projekterne.

Programmet indgår i en større ministeriel indsats som en del af satspuljeaftalen 2011. Her blev det vedtaget at etablere en pulje på 13 mio. kr. til en styrket indsats for bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse.

Se programmets hjemmeside her