Ny næstformand i UU DANMARK

0

Jens Christy, leder af UU Øresund, er tiltrådt som næstformand i UU DANMARK. Jens, der blev student 1974 er 57 år gammel, har sin baggrund i et bredt spekter af erhverv, uddannelse og frivilligt arbejde. Han er både udlært tømrer og læreruddannet og har tidligere været skoleleder på Røde Kors Asylafdeling (Center Sandholm), afdelingsleder på Helsingør Ungdomsskole og viceinspektør på Helsinge Skole. Jens har været centerleder UU-Øresund, der dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, siden 2009 og ved siden af sit professionelle virke har han lang erfaring fra frivilligt arbejde i faglige og lokale organisationer og har været ulandsfrivillig i Zambia. Herudover har Jens en diplomuddannelse i ledelse fra 2008.

Jens Christy 2

Som nyvalgt næstformand udtaler Jens:

For mig er det centrale i hele vores indsats på uddannelsesområdet at skabe et uddannelsesløft fra neden. Det store skridt at gå fra ufaglært til faglært. Det er både for den enkeltes skyld og for samfundet. Her ligger den store ressource, men samtidig den store udfordring. Reformudspillene på folkeskoleområdet og for erhvervsuddannelserne kan efter min opfattelse bane vejen for det, men grundlaget skal skabes i selve undervisningen i grundskolen. Vejledningen er helt afhængig af det fundament, der er skabt i undervisningen – også når vi i UU centrene senere samler op på de unge, der vælger om eller falder fra på ungdomsuddannelserne. Jeg glæder mig også over, at kontanthjælpsreformen med sit fokus på uddannelse understøtter netop det store skridt fra ufaglært til faglært.”

Formand for UU Danmark, Mark Jensen, hilser Jens Christy velkommen med følgende ord:

Det er en stor glæde for mig, at Jens vil påtage sig opgaven som næstformand i vores fælles forening. Jens er skarp og analytisk og vi kan i UU Danmark kun være glade for bestyrelsens valg af næstformand. Personlig ser jeg frem til samarbejdet med Jens.