Folkeskoleelever er tilfredse med Ungdommens Uddannelsesvejledning

0

7272 procent af eleverne i 9. og 10. klasse vurderer, at UU-vejledningsaktiviteter har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de skal efter skoleårets afslutning. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet gennemførte i marts og april 2013 en brugerundersøgelse blandt landets 9. og 10. klasses elever. Cirka 13.000 elever svarede. Heraf er langt de fleste tilfredse med Ungdommens Uddannelsesvejledning – en tendens, der også har vist sig i lignende undersøgelser fra 2009, 2010, 2011 og 2012.

Formålet med brugerundersøgelsen er dels at undersøge elevernes udbytte af vejledningen, dels at danne grundlag for en kvalitetsudvikling af vejledningen lokalt på vejledningsenhederne og nationalt.

Fakta
I forhold til tidligere år er svarprocenten lille i dette års brugerundersøgelse(17 procent mod cirka 50 procent tidligere år). Den lave svarprocent skyldes sandsynligvis, at undersøgelsen trådte i kraft samme dag som lærer-lockouten. Antallet af besvarelser er dog rigeligt stort til, at den statistiske usikkerhed er uden betydning.

Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet.