Erhvervsuddannelsesreformen kræver gode forklaringer

0

Det er positivt af regeringen adresserer problemet med den faldende søgning til erhvervsuddannelsesområdet med et reformudspil, og det er positiv at arbejdsmarkedets parter, som er tæt involveret i den danske erhvervsuddannelsesmodel, er medspillere.

”Reformudspillets reduktion af de 12 indgange til erhvervsuddannelsesområdet til kun fire kan lyde som en klar forenkling. Men undtagelser for det merkantile område, den godt tænkte EUX mulighed og praktikadgangsvejen bidrager ikke til at forenkle budskabet om overgang til erhvervsuddannelsen fra grundskolen,” lyder det fra Mark Jensen, formand for UU DANMARK, der med et smil gør opmærksom på, at en fremtrædende erhvervsuddannelsesmand under reformens præsentation i Undervisningsministeriet udbrød “Jeg glæder mig til, at nogen skal forklare den model for forældrene….

”Vi skal nok finde ud af at forklare modellen i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er en tradition for, at UU centrene får tingene til at fungere, og det vil vi også arbejde for sker med denne reform,” fortsætter Mark Jensen.

”Reformen og målsætningen om at flere unge skal få øjnene op for erhvervsuddannelsesmuligheden, taler dog ikke for en yderligere svækkelse af vejledningsindsatsen i grundskolen, som denne reform lægger op til. Med Ungepakken fra 2010 blev der indført en differentieret vejledningsindsats i grundskolens ældste klasser, således at alle får en god grundlæggende vejledning, men at gruppen af unge der skønnes at være selvkørende henvises til eVejledningen. eVejledningen er ikke slået igennem, og der er ikke brug for en yderligere reduktion af vejledningsindsatsen i grundskolen,” slår Mark Jensen fast, og tilføjer, at ”hvis det sker, vil reformens intentioner om at knække den faldende søgning til erhvervsuddannelsesområdet sandsynligvis ikke slå igennem.”

”Umiddelbart må vi hilse den nye fleksuddannelse velkommen. Vi kan godt være bekymret for, om en ny uddannelse ved siden af de ordinære uddannelser vil give den nye uddannelse det rette positive rygstød. Netop uddannelsernes image er regeringen fint opmærksom på, når den i reformudspillet taler om attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer omkring erhvervsuddannelserne. Den faktor spiller også ind i forbindelse med valget,” slutter Mark Jensen.