Der er brug for en erhvervsuddannelsesreform og der er brug for UU

0

Der er brug for en erhvervsuddannelsesreform og regeringens udspil er et godt bud.

Mark mindreMålet med reformen er, blandt andet, at få vendt udviklingen med den faldende søgning til erhvervsuddannelsesområdet, samt få bremset stigningen i søgningen til de gymnasiale uddannelser. Fremtidens arbejdsmarked vil få brug for flere håndværkere.

En stærkere profilering af EUX muligheden trækker i den rigtige retning.

Forslaget om øget differentiering af vejledningsindsatsen i grundskolen, der reelt vil betyde mindre vejledning og dermed mindre udfordring af de unge og deres valg, er en forkert kurs.

Elevorganisationerne på såvel ungdomsuddannelserne som Danske Skoleelever efterlyser mulighed for individuel vejledning til alle elever. Regeringens udspil taler om øget målretning af vejledningsressourcerne, der skal frigøre midler til finansiering af en prioriteret videreførsel af Ungepakke II.

Denne øgede ”målretning” vil overlade flere elever og forældre til sig selv og til en satsning på det, de opfatter som det ”sikre” valg, nemlig en gymnasial uddannelsesretning. Det er ikke lykkedes at udbrede eVejledning blandt elever og forældre, og ingen ser vel den institution som en reel valgudfordrer for 70% af grundskolens elever? Det er ikke smart, at spare på omdrejningspunktet for udskoling, vejledning og vejledningsaktiviteter i grundskolen – den lokale UU vejleder. Hvis erhvervsuddannelsesreformen skal foldes ud og gøres til en reel valgmulighed, er der brug for UU’s vejledning.

Vi skal have opprioriteret folkeskolens fag om Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering, UEA, (§ 7) i hele skoleforløbet. Det giver en mere spændende undervisning, og det vil åbne elever og forældres øjne for flere muligheder. Svaret er måske ikke mere individuel vejledning som elevorganisationerne ønsker det. Måske skal vi sammen med skolerne udbygge vejledning i fællesskaber. Dette vil sætte eleverne i spil, og det vil give endnu mere kvalitet i vejledningen.

Der er brug for nytænkning og udvikling, der er brug for Ungdommens Uddannelsesvejledning – også i grundskolen!

Mark Jensen
UU Danmark