Danske skoleelever tilfredse med UU vejledning

0

Trods hyppig kritik af UU vejledningen i Danmark viser en ny stor undersøgelse nu, at hovedparten af elever efter 9.-10. klasse er tilfredse med UU-centrenes vejledning. Ni ud af ti elever føler sig parate til at vælge ungdomsuddannelse og tre ud af fire mener at vejledningen har hjulpet dem.

ungeI marts stod Danmarks afsluttende udskolingselever igen i år foran det ofte svære valg af ungdomsuddannelse. Erhverv eller gymnasium? Boglig eller faglig? Hvad gør vennerne – hvad synes familien? Hvad rækker evnerne til, hvor ligger motivationen og hvad er mulighederne? Valgene er mange for de unge, som står foran at skulle slippe de velkendte skolerammer og starte fremtiden i en begyndende voksentilværelse.  Nu viser en stor undersøgelse at de unge føler, at UU vejledningen hjælper dem til at vælge.

Overbevisende tal
I medierne er der ofte kritik af de unges ungdomsuddannelsesvejledning i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Men nu viser en ny undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriet, at de fleste unge er tilfredse med vejledningen og føler sig parate til at vælge. 9 ud af 10 af 13.000 adspurgte elever tilkendegiver, at de har følt sig parate til at vælge ungdomsuddannelse og 3 ud af 4 elever mener, at den vejledning, de har fået, samlet set har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de skal. Og resultaterne ligner svarene fra de seneste år.

UU vejledningen i Danmark omfatter aktiviteter som brobygning, udarbejdelse af uddannelsesplan, samtaler med vejleder, erhvervspraktik og info-arrangementer, og kun 1 ud af 20 mener, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem.

Flere unge skal vejledes
En ofte hørt kritik af UU vejledningen i Danmark er, at eleverne får for lidt vejledning og forkert vejledning, med den konsekvens, at for mange elever falder fra deres uddannelse. Eksempelvis vælger for mange gymnasiet, fordi de kender for lidt til andre muligheder, som fx erhvervsuddannelserne.

Fra UU Danmarks side kan vi være enige i det sidste: En gruppe elever udfordres ikke nok i deres gymnasievalg, hverken af forældre, skole eller vejleder. Det ligger bare ikke i den nuværende lovgivning, hvor UU-vejlederne skal fokusere på de ca. 30 %, som kan få svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. De andre 70 % får fortsat vejledning, som de fleste også har stor gavn af. Men UU-vejlederne medvirker gerne til at udfordre disse elever personligt eller ved vejledning i fællesskaber, hvis det er det, man politisk ønsker. Med indførslen af en ny erhvervsuddannelsesreform med mange nye uddannelser og indgange, er der svært at forestille sig, at der skal mindre vejledning til, hvis den fremlagte reform skal blive en succes.

Ungepakken bør fortsættes
Med indførelsen af Ungepakke 2 i 2010 fik UU en mere målrettet opgave og kommunerne fik ansvaret for de 15-17 årige. Disse opgaver har UU centrene løst. Frafaldet er reduceret for aldersgruppen (det er især de lidt ældre, der dropper ud), og der er i dag stort set ingen unge under 18 år, som ikke er i gang med en aktivitet.

UU Danmark håber derfor, at man politisk afsætter midler til forlængelse af ungepakken og en fastholdelse af UU centrenes vejledningsindsats, således UU centrene i samarbejde med kommunerne kan fortsætte af det gode spor, med en justering i form af mere fokus på kompetencegivende ungdomsuddannelse end i den nuværende lovgivning, hvor der udelukkende er fokus på ungdomsuddannelse.