UU Roskilde-Lejre

UU Roskilde

UU Roskilde-Lejre har et særligt fokus på unge med svære sociale- eller misbrugsproblemer. Vejen til en bedre fremtid med uddannelse og job for de mest udsatte unge opnås med et særligt favntag, der både omfatter vejledning, terapi, fysisk træning og håndværksarbejde.  Og ikke mindst samarbejdet med det lokale jobcenter omkring den særlige indsats for de svageste unge har givet succes.

UU Roskilde-Lejre har en særskilt strategi for de unge, der kæmper med sociale eller misbrugsproblemer, som forhindrer dem i at tage en ungdomsuddannelse. For at give de unge en reel chance for at komme videre med uddannelse og job, arbejdes der målrettet med grundlæggende psykologiske og praktiske aspekter af de unges liv, så de kan lære sig selv bedre at kende, udvikle sig personligt og opnå at blive mere selvkørende.

Blandt andet i projektet ”Lokale Unge Partnerskab” (LUP), der drives af UU Roskilde-Lejre og Jobcenter Roskilde, tages fat i de unge mellem 15 og 25, når de når så langt ude i misbrug eller sociale og faglige problemer, at de ikke kan fastholde job eller uddannelse. Der sættes ind der, hvor deres sagsbehandlere ikke længere kan gøre mere for dem, og herfra handler det om at give de unge så meget støtte som muligt og lære dem, at de skal finde ud af, hvem de er og tage ansvar for deres eget liv, forklarer UU-vejleder Claus Carlsen.

Lokale virksomheder deltager
De unge indgår som regel 6 måneder i grupper af cirka 12 unge. Det kræves, at de møder hver morgen klokken 08.30 og tre dage om ugen skal de i træningscenter. To gange om ugen arbejder de på forskellige håndværksprojekter for lokale virksomheder og institutioner, der kan bestille unge fra LUP-projektet til at arbejde for sig. Hver fredag sluttes af med temaundervisning, der tager emner op fra de unges liv, så de gennem dialog og terapi lærer at rumme og tackle følelser i forhold til både dem selv og deres baggrund.

Mange af de unge står i begyndelsen af forløbet uden ungdomsuddannelse og ofte ikke engang en 9. klasses-eksamen. Men gennem den målrettede indsats har man kunnet mærke en reel udvikling for mange af de unge. Og det ses i tallene. Eksempelvis er hele 73 % af de 45 unge, der har været igennem projekt LUP i 2012 og 2013 nu i uddannelse eller job.

Unge mærker konkret forskel
Og udover at det kan ses i statistikken, at tre fjerdedele af de unge ender i job eller uddannelse efter at have været i LUP-projektet, er det også tydeligt at høre fra de unge selv, at de får både selvværd og faglighed med sig videre. 20-årige Alexander, der nu er i gang med en erhvervsuddannelse, fortæller:

Jeg havde brug for noget der kunne få min dagligdag til at fungere. Her fik jeg den rette hjælp til at gøre op med mit misbrug. Jeg fik også udviklet faglige kompetencer håndværksmæssigt gennem de praktiske opgaver på LUP, hvor vi bl.a. byggede plantekasser

Fakta om UU Roskilde-Lejre

 

·         Centerleder: Kenneth Sejlø Andersen

 

·         Hjemmeside: www.uu-roskilde.dk

 

·         Indgår i Region: Region Sjælland

 

·         Juridisk konstruktion: Ligeværdigt flerkommunalt samarbejde

 

·         Dækker kommuner: Roskilde og Lejre

 

·         Antal indbyggere i alt: 109.000