UU i lærerformands beretning

0

Anders Bondo har det gode samarbejde om udskoling i 10. klasse mellem skole og UU vejledning med i sin kongresberetning

Og det glæder Mark Jensen, UU Danmark.

Anders Bondo sagde til kongressen i går:

”I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne, vil såvel vejledningen som overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og her ikke mindst 10. klasserne komme til debat. Danmarks Lærerforeningen repræsenterer nogle af de ypperste eksperter på området, nemlig dem der arbejder der. Min opfordring til alle de politikere, der har indflydelse på de kommende beslutninger skal være: ”Brug nu den viden, som disse eksperter har”. Besøg 10. klassecentrene og besøg UU centrene, så I får et indblik i det glimrende arbejde, der udføres allerede i dag og brug anledningen til at drøfte, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.”

”Der er ca. 1.000 UU vejledere og ledere, der er medlem af Danmark Lærerforening, så det er selvfølgelig opmuntrende, at UU også er nævnet kort i formandens beretning. Anders Bondo lægger i sin beretning op til, at der arrangeres ’Åbent Hus’ arrangementer for politikere og andre interesserede. Her stiller vi gene op fra UU centrene,” bemærker Mark Jensen, der gerne åbner døren for vejledningssamarbejdet om den gode udskoling, hvor UU vejlederen er en nøgleperson på 10. klasserne.

folkeskole”Men vi åbner også gerne dørene for de, der er interesseret i at besøge landets over 50 UU centre. Denne invitation gælder såvel politikere som formand og hovedbestyrelse fra Danmarks Lærerforening. Ved besøg på UU centrene vil der være mulighed for at få indblik i det gode samarbejde i grundskolen omkring uddannelsesplan fra 8. klasse og omkring uddannelsesparathedsvurderingen. Jeg tror også, at vi kan bibringe ny viden om overgangsarbejdet i forbindelse med elevernes valg af ungdomsuddannelse og ikke mindst indsatsen for de 15 – 17 årige, hvor Ungepakkens mange initiativer og redskaber er sat i spil. Vi er nede på 1,8% af de 215.000 unge i målgruppen*, der er i vejledningsproces i forbindelse med flytning eller uddannelsesafbrud,” siger Mark Jensen, der samtidig gør opmærksom på, at UU centrenes finkæmning af området gør, at der er taget fat i alle unge.

Uddannelse Til Alle er et samarbejdsprojekt mellem folkeskolen, ungdomsuddannelserne, produktionsskoler og kommunale forvaltninger, hvor UU ofte er bindeleddet. ”Det er i folkeskolen, at der sættes af til ungdomsuddannelsen og det er ofte her, at filmen knækker, hvis ikke de basale kompetencer er på plads” udtaler Mark Jensen, der ser indsatsen i folkeskolen, som en væsentlig faktor, hvis vi skal hæve niveauet det sidste 3 procentpoint fra 92% uddannelsesgennemførsel i 2011 til 95% i 2015. ”Dejligt at Anders Bondo nu er på banen og ros til ham for den korte replik om det gode samarbejde mellem UU og skolen – det lover godt” slutter Mark Jensen.

* Kilde: Ungedatabasen

Du er velkommen til at kommentere indlægget herunder.