Udlændinge vejleder udlændinge

UVU
UVU er et frivilligt vejledningsprojekt, hvor uddannede udlændinge frivilligt tilbyder vejledning til andre udlændinge, som ønsker en uddannelse eller at orientere om uddannelse i Danmark. UVU har over 110 tilgængelige vejledere listet på foreningens hjemmeside, som står klar til at vejlede.

Egne erfaringer bag projektet
Da grundlæggeren af UVU, Mary Consolata Namagambe, i sin tid kom til Danmark fra Uganda, oplevede hun på egen krop en række udfordringer i forhold til studievalg, optagelse mv. Det var svært at finde rundt i de mange forskellige muligheder og strukturer. Hendes oplevelser gav hende lyst til at dele hendes erfaringer med andre, der stod i samme situation. Og netop det, blev drivkraften bag foreningen. Hun udtaler:

”Vi som forening mener, at det er vores opgave at sørge for at alle, der kan få gavn af vejledning på UVU, får kendskab til foreningen og, at UVU bliver alment kendt. Vi vil gerne være med til at sætte vores finger på, at folk i alle aldre kender og bruger denne alternative vejledning som UVU tilbyder.”

Samarbejde med Studievalg
Mary Consolata Namagambe, har i daglig praksis det overordnede ansvar i UVU, der som forening har som målsætning at være en aktiv forening både med arrangementer til medlemmerne og vejlederne, i lokalsamfundet og i andre sammenhænge. UVU har ikke tilknyttet uddannede vejledere, men arbejder pt. på en samarbejdsaftale med studievalg, så de frivillige vejledere kan henvise til dem, hvis de ikke kan hjælpe den unge. UVU vejleder fra 8 klasse og op.

Navnet UVU, Udlændinge Vejleder Udlændinge, har gennem tiden rejst mange spørgsmål, men selve navnet er ifølge Consolata Namagambe blot et fokus på den målgruppe organisationen ønsker at nå ud til, og på ingen måder en diskrimination mod andre, der ikke er udlændinge. Alle, uanset baggrund, kan søge vejledning hos UVU.

UVU´s hjemmeside: www.uvu.dk/