Studenter i erhvervsuddannelserne

image_miniStudenter-i-erhvervsuddannelserne rapport 2013 – En undersøgelse af gymnasiale dimmitenders valg og veje gennem uddannelsessystemet.

Danmarks Evalueringsinstitut 2013