Reformer og helhed

0

Af Mark Jensen
Formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning

Erhvervsuddannelserne får for tiden drøje hug i pressen med skræmmende meldinger om, at over halvdelen af deres elever falder fra, senest her i Politiken: http://politiken.dk/uddannelse/ECE2065743/6-ud-af-10-elever-dropper-ud/: ”På landets erhvervsskoler har de mere end svært ved at fastholde de helt unge, viser nye tal fra Undervisningsministeriet. 56,5 procent af de 15-19-årige, der i 2007 startede på en erhvervsuddannelse, var i 2012 droppet ud.

erhverspraktik

Så erhvervsuddannelserne skal reformeres. Det er vi enige i. Men det er også vigtigt at slå fast, at mange unge bliver afklarede i deres uddannelsesvalg på EUD.

Det er andre unge, der i dag går ud af folkeskolen, end det var i 2007: de er bedre til at læse og regne og de har bedre trivsel. Dertil kommer Ungepakke 2 med indførsel af uddannelsesparathedsvurdering og styrket vejledning i overgangen og dermed starten af en ungdomsuddannelse. Alt dette har reduceret frafaldet fra ungdomsuddannelserne. Også på erhvervsuddannelserne.

I Ungdommens Uddannelsesvejledning er vi enige med Undervisningsministerren og enige med Danske Erhvervsskoler, som ønsker at indføre et fælles basisår i begyndelsen af erhvervsuddannelserne, hvor alle elever bliver introduceret til forskellige uddannelsesretninger og derved kan udskyde det endelige valg.

Hvis vi i fremtiden skal have et visionært og velfungerende uddannelsessystem, der leverer de kompetencer, erhvervslivet kalder på, skal vi have fat i de unge tidligt, før de havner i dårlige mønstre med frafald og nederlag. Derfor er det glædeligt, at der påtænkes reformer af erhvervsuddannelserne. Men reformerne på uddannelsesområdet skal tænkes i en helhed.

2013 har været og vil fortsat være præget af vigtige reformer, herunder blandt andet også en varslet reform af uddannelsesvejledningen i Danmark. I UU Danmark har vi en klar vision om, hvordan de unge kan få mere og bedre vejledning, uden at det koster på budgetterne.

UU DANMARK´s vision er enkel. Vi kalder det helhedsvejledning, fordi det er et enkelt system, som favner alle unge og tilbyder samme professionelle og tilstedeværende, personlige vejledning til alle. Det er et effektiviseret, enstrenget system, som er overskueligt og tilgængeligt for den unge og som sparer ressourcer gennem effektivisering af den enkelte unges brug af det offentlige. Det er et enstrenget system, som ikke forvirrer den unge unødvendigt, men indgyder tillid til at systemet faktisk kan hjælpe til en bedre uddannelsesproces. Det er et system, som rent faktisk udfordrer alle landets unge og giver balance i både uddannelsessystemet og i erhvervslivet.