UU bakker op om ny kampagne fra DI

1

Billede 2014De tre faglige organisationer har taget et godt og vigtigt initiativ i samarbejde med Dansk Industri!
I de kommende år vil der mangle 30.000 faglærte – ikke mindst inden for industriens område. Faglærte er uundværlige for industrien, for de har afgørende betydning, når ny viden skal omsættes i danske produkter og services til verdensmarkedet. Det er baggrunden for, at 3F, HK og Dansk Metal sammen med Dansk Industri lancerer en storstilet og fælles kampagne – Hands On.

Erhvervsuddannelserne har et imageproblem, som vi alle har ansvar for at gøre noget ved, og alt for mange unge hører kun om problemerne i erhvervsuddannelserne. Ifølge Undervisningsministeriet er knap 80.000 elever i gang med deres hovedforløb og kun ca. 6.700 søger en praktikplads. Det er derfor nødvendigt at fortælle de mange succeshistorier fra erhvervsuddannelserne, og her har kampagnen Hands On fat i det helt rigtige.

hands on man
Vi skal også have løst udfordringen med de manglende praktikpladser, og kampagnens meddelelse om 50 nye praktikpladscentre er en del af svaret. Mange unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, er tændt på vekseluddannelsesprincippet, hvor skoleundervisning og arbejdserfaring kombineres.

På kampagnestarten blev det nævnt, at mange unge får øjnene op for mulighederne i erhvervslivet i forbindelse med deres erhvervspraktik i folkeskolen. Det kan vi i UU godt genkende. UU centrene formidler hvert år ca. 70.000 erhvervspraktikker mellem elever og virksomheder og er derfor langt fra ubekendt med det danske erhvervsliv. Mange steder er det lokale UU center den kommunale virksomhed, der har det fleres kontakter til erhvervslivet.

Kampagnen Hands On lægger op til, at den lokale kontakt mellem erhvervsliv og skole udbygges, hvilket vi også kun kan bakke op om. UU Danmark og de mange lokale UU centre ser frem til samarbejdet og byder kampagnen velkommen.

Link til kampagnens hjemmeside med videoklip om erhvervsuddannelsen: http://hands-on.dk/

Mark Jensen

Formand UU Danmark