Dobbeltuddannelse og kursen mod de 95%

0

image_miniDobbeltuddannelse tager ikke dobbelt så lang tid, men giver – alt andet lige – de unge et godt afsæt til det fremtidige arbejdsmarked, hvor kompetencegivende uddannelsesforløb vil optræde livet igennem. For 84% vedkommende er dobbeltuddannelsen – student så erhvervsuddannelse – ikke længere end en EUX uddannelse.

Der er kamp om overskrifterne op til lovreformer. Alle vil gerne på banen med netop deres dagsorden og netop deres løsning på tidens udfordring.

På uddannelsesområdet er det blandt andet udfordringen at færre søger en erhvervsuddannelse, kan 10. klasse betale sig, frafaldsproblematikken, overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og dobbeltuddannelse, der har været elementer i debatten.

EVA – Danmarks Evalueringsinstitut – har lavet en undersøgelse af studenter i erhvervsuddannelserne, så lad mig på den baggrund dvæle et øjeblik ved den sidste udfordring – dobbeltuddannelse.

Undersøgelsen viser, at 73% af studenterne fortsætter på en videregående uddannelse, 13% fortsætter på en erhvervsuddannelse og 15% er ikke i uddannelse.

Topscoren blandt de 13% ”dobbeltuddannede” der fortsætter på en erhvervsuddannelse er ikke overraskende ”Handel og kontor” med 84%. Et normalt HG – eller merkantilt – forløb består af 2 år på skole og 2 år i praktik. De sidste 2 år af uddannelsen er vekseluddannelse mellem praktik og skoleophold.

Handelsstudenter kan direkte søge praktikplads på de sidste 2 års praktikdel af uddannelsen, mens andre studenter må tage et 12 ugers forberedende HG-forløb.

Regnestykket lyder med andre ord:

Når der tales om dobbeltuddannelse, er der altså ikke tale om en uddannelse, der tager dobbelt så lang til for de 84% af gruppen af studenter, der efterfølgende tager en erhvervsuddannelse indenfor Handel og kontor. Den normale erhvervsuddannelse tager 4 år, mens uddannelsen for studenter tager 5 år og for enkelte 5 år og 12 uger. En forlængelse af erhvervsuddannelsen med 25%.

En del erhvervsuddannelsesindgange har fået EUX muligheden. EUX giver de unge mulighed for at erhverve sig både en erhvervsuddannelse og samtidig opnå et fagligt niveau på gymnasialt niveau. I UU Danmark har vi budt den nye uddannelse – EUX – velkommen. Uddannelsen forlænges og kommer ofte til at vare et ekstra år i forhold til en ordinær erhvervsuddannelse. Den får en varighed af – ja, 5 år.

Vi skal have flere til at tage en erhvervsuddannelse, og her medvirker UU Danmark og landets UU centre gerne. Skills Denmark konkurrence, besøg på erhvervsuddannelserne, udveksling af lærerbesøg mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne, aftale mellem erhvervsskolerne, erhvervslivet, kommunerne og det lokale UU center om praktikpladsgaranti er bare nogle af de initiativer vi har gang i landet over.

Den nye EUX uddannelse er med langt fremme når UU vejledere orienterer om ungdomsuddannelsesmulighederne i klasser og på forældremøder. UU centrene indgår gerne i en udvidet opgaveportefølje, hvor vores ekspertise med opsøgende vejledning også kommer i spil overfor de 15% af studenterne, der ikke kommer videre i uddannelsessystemet. Det er rent ud sagt bare at trykke på en knap, så har landets UU centre lokaliseret de studenter, der ikke har søgt videre og kan kontakte dem med tilbud om vejledning. Det har virket blandt ungepakkens 15 – 17 årige, og det vil også virke for de studenter, der er gået i stå.

Alle skal have en kompetencegivende uddannelse som indgang til arbejdslivet. Vi skal også gøre vejen til uddannelse så kort som muligt, men vi skal også spise brød til og ikke slå på alarmklokken, hvor der ikke er grund til alarm.

Dem der står bag katastrofemeldingen om dobbeltuddannelse for studenter, der efterfølgende tager en erhvervsuddannelse ser kun det halvtomme glas. Den nationale profilmodel fra 2011 viser at 92% får mindst en ungdomsuddannelse. Kursen mod 95% målsætningen i 2015 er klar. Meldingen til politikerne er hold hovedet klart og fasthold kursen!

Mark Jensen
UU Danmark