Servicestationen

0

Månedens projekt ”Servicestationen” har til formål at støtte unge til at gennemføre et erhvervspraktikforløb med succes og vinde egen motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse. På servicestationen bliver de unge ”tanket op” til tanker om fremtiden og gøres selvkørende på uddannelsesvejen.
servicestationen beskaaret

 

 

 

Projekt ”Servicestationen” henvender sig til de 15-18-årige, som har ekstra behov for en praktisk vej til uddannelse. Projektet, som er søsat i UUV Køge Bugt, har som målsætning at sætte de unge på ret kurs mod uddannelse og arbejde gennem praktikforløb på lokale virksomheder og gøre dem uddannelsesparate til en ordinær ungdomsuddannelse eller give dem en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

På første dag på projektet møder den unge op på ”basen” og sammen med projektmedarbejderne udarbejdes en plan, der skal matche den unges praktikønsker og historik med de reelle muligheder for at finde en relevant praktikplads. En fast tilknyttet virksomhedsformidler, der samarbejder med en række virksomheder i lokalområdet, hjælper den unge med at komme i kontakt med virksomheder. Når et match opstår, laves en aftale og den unge kommer i praktik.

Mange færdigheder at lære
Praktikforløbet i virksomheden betragtes som en træningsbane for den unge med en virksomhedsformidler som daglig projektbestyrer og med Servicestationen som tovholder. På træningsbanen får den unge mulighed for at opøve egne faglige kvalifikationer i forhold til drømme om uddannelse og job, sociale kvalifikationer i forhold til samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og ledelse og personlige kvalifikationer i forhold til mødestabilitet, balancering af fritid og arbejde, personlig fremtræden og indstilling til arbejde. Under opholdet udfyldes løbende et mestringsskema i samarbejde med praktikvirksomheden, der skal hjælpe til at den unges forløb bedst muligt monitoreres så den unge bliver støttet, når det er nødvendigt, og så teamet bag projektet kan høste og sammenligne erfaringer og resultater.

Erfaringerne med projektet er positive og projektmedarbejder og folkene bag ser positiv udvikling hos flere af de unge. Virksomhedsformidler Christian Kiersgaard udtaler;
Vi ønsker at skabe individuelle og skræddersyede løsninger og gennem en tæt og håndholdt indsats vise de unge, at der også er en plads til dem i samfundet. Og det synes jeg vi i høj grad opnår

Læs mere om projektet her www.uuvservicestationen.dk