Vigtig investering i fremtiden

0

Regeringen ønsker at løfte investeringerne i uddannelse og SU med 2,3 mia. kr. og den meget omtalte reform af erhvervsskolerne, som regeringen lægger på bordet senere på året, skal koste omkring 1 mia. kr.Mark mindre

 

UU DANMARK hilser de øgede budgetter velkommen: det er positivt at der investeres i uddannelse. De 3 vigtigste forudsætninger for fremtidig velstand i Danmark er befolkningstilvækst, velfungerende infrastruktur og et effektivt uddannelsessystem.

“Hvis vi i fremtiden skal have et visionært og velfungerende uddannelsessystem, der leverer de kompetencer, erhvervslivet kalder på, skal vi have fat i de unge tidligt, før de havner i dårlige mønstre med frafald og nederlag. Derfor er det glædeligt, at der påtænkes reformer af erhvervsuddannelserne.” Siger formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Mark Jensen, og fortsætter:

“2013 har været og vil fortsat være præget af vigtige reformer, herunder blandt andet også en varslet reform af uddannelsesvejledningen i Danmark. I UU Danmark har vi en klar vision om, hvordan de unge kan få mere og bedre vejledning, uden at det koster på budgetterne.

”UU DANMARK´s vision er enkel. Vi kalder det helhedsvejledning, fordi det er et enkelt system, som favner alle unge og tilbyder samme professionelle og tilstedeværende, personlige vejledning til alle. Det er et effektiviseret, enstrenget system, som er overskueligt og tilgængeligt for den unge og som sparer ressourcer gennem effektivisering af den enkelte unges brug af det offentlige. Det er et enstrenget system, som ikke forvirrer den unge unødvendigt, men indgyder tillid til at systemet faktisk kan hjælpe til en bedre uddannelsesproces. Det er et system, som rent faktisk udfordrer alle landets unge og giver balance i både uddannelsessystemet og i erhvervslivet.

Vejledning er og bør fortsat være en ambitiøs uddannelsespolitisk satsning, og UU Danmark vil gerne være med til at sætte en ny ambitiøs målsætning for de unges vej gennem uddannelsessystemet. Vi mener, at vi kan få en moderne og velfungerende vejledning til alle unge til samme eller færre penge med vores vision om helhedsvejledning.”