UU Djursland

uudjursland

Landet over er UU centre med til at skabe brobygningsforløb for unge i udskoling, der skal give unge i udskolingen mulighed for at besøge ungdomsuddannelser og få et praktisk og virkeligt indblik i deres forskellige uddannelsesmæssige muligheder.  I UU Djursland har man sat sig for at skabe nye, alternative og endnu bedre brobygningsforløb for at sikre, at de unge udfordres tilstrækkelig og klædes på til at vælge en rigtig og langtidsholdbar vej gennem uddannelsessystemet.

Nye broer på Djursland
UU Djursland, som leverer ungdomsuddannelsesvejledning i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, har gennem de seneste år samarbejdet målrettet med de lokale ungdomsuddannelser på at skabe bedre og nye veje i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Man har sammen sat sig det ambitiøse mål at skabe en række innovative brobygningsforløb, en række nye måder at give de unge skoleelever mulighed for at få praktisk viden om deres uddannelsesmuligheder og om egne talenter, kvalifikationer og muligheder. De mange projekter skal samtidig bruges til at skabe brugbare erfaringer til nye brobygningsforløb og måder at kvalificere unges valg af ungdomsuddannelse.

Forskellige projekter, én målsætning
Blandt de mange projekter man har man blandt andet søsat er en ny model for brobygningsforløb i 8. klasse, Hel Intro, hvor skoleelever på skolen introduceres for alle ungdomsuddannelserne og siden kommer på besøg på de forskellige ungdomsuddannelser. I samarbejde med lokale erhvervskræfter som Djurs Sommerland, Aqua Djurs og Dronningens Ferieby har man skabt et andet projekt, hvor eleverne skal udarbejde forslag til nye produkter/kampagner/koncepter for virksomhederne på baggrund af ønsker fra virksomhederne og brugerne.

Ligeledes har man, i samarbejde med den lokale erhvervsskole, Videndjurs, skabt et projekt, Erhverv på Video, hvor elever under ledelse af undervisere på erhvervsskolen producerer en kortfilm på 3-4 minutter om et valgfrit erhverv. Dette projekt har været en stor succes fordi de unge ser projektet som en sjov og spændende måde at lære om erhvervsuddannelsen og om deres fremtidige erhvervsmuligheder og i dag deltager samtlige folkeskoler fra Norddjurs og Syddjurs. (Se videofilm om forløbet, samt eksempler på videofilm www.youtube.com/videoerhverv).

I 2012 indgik 2 folkeskoler fra Syddjurs Kommune, Syddjurs ungdomsskole, de lokale ungdomsuddannelser og UU Djursland i et nyt samarbejde, Ny Nordisk Skole Samarbejdet. I projektet har man sammen udviklet et brobygningsforløb for 5 folkeskoler med en række valgfri temaer for de unge: Samfund og økonomi, sprog, internationale forhold og kommunikation, Musik, kreative fag og mediefag, Naturvidenskab, teknik og sundhed, Håndværk. Ligeledes har man skabt en aktivitetsuge for 9. klasse med temaet ”Hvad er dit talent”, der har som målsætning at øge elevernes forståelse af eget ”talent” med henblik på øge deres lyst til læring og kvalificere deres uddannelsesvalg. Ligeledes er det forhåbningen, at den øgede selvforståelse vil gøre det nemmere for vejlederen at give den enkelte unge en mere nuanceret og individuel vejledning og dermed  en større ”træfsikkerhed” i valget af ungdomsuddannelse”.

I Norddjurs er brobygningsforløbet for 9. årgang obligatorisk for samtlige folkeskoler med overbygning. Det udbydes af Grenaa Gymnasium og Videndjurs, der omfatter de erhvervsfaglige gymnasier og erhvervsuddannelserne. Grenaa Gymnasium tilbyder et tematiseret brobygningsforløb for 9. klasse, som omhandler 4 temaer, Verdensborger, Bæredygtighed, Science og Musik,  som hver svarer til de 4 hovedindgange, Grenaa Gymnasiums studieretninger grupperes under.

Store forventninger
Fra UU har man store forventninger til udbyttet af de mange tiltag, som man er sikker på vil give erfaringer til nye måde at se brobygning på. Leder af UU Djursland, Per Søjmark, udtaler: Har man ikke nysgerrighed med sig, skabes der ikke nye muligheder, som Albert Einstein har udtalt: ”Jeg har ingen særlige talenter. Jeg har kun lidenskabelig nysgerrighed”.

 

Fakta om UU Djursland

Leder: Per Søjmark
Hjemmeside: www.uu-djursland.dk
Dækker kommuner: Norddjurs og Syddjurs
Befolkningsgrundlag: 80.000
Dækker skoler: 13 folkeskoler, 5 privatskoler og et 10. kl. center.
Ansatte: 18,5 vejledere og 1,8 sekretær

Links til: