Ungdomsuddannelse og kompetencegivende uddannelse

0

Finanslovforslagets udspil med flere midler til erhvervsuddannelserne kan vi kun hilse velkommen. Det er i tråd med et øget behov for unge med en faglig uddannelse og vil være med til at styrke den kommende reform af erhvervsuddannelserne, der giver de unge en kompetencegivende uddannelse.

Det nationale mål om, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er svækket i forhold til at unge får en kompetencegivende uddannelse som følge af, at flere og flere unge vælger en gymnasial uddannelse, der ikke er kompetencegivende men studieforberedende.

I de mange UU centre i Danmark, arbejdes der tæt sammen med de lokale erhvervsuddannelser i forbindelse med introduktionskurser, uddannelsesbesøg for elever, lærere og klasser, samarbejde om Skills Danmark, etc. Alle projekter der skal styrke elevernes kendskab til erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne, der med deres vekseluddannelsesforløb mellem skole og undervisning og praktisk arbejde tilbyder en virkelighedsnær og meningsfuld undervisning.

I den globale udfordring som Danmark står i økonomisk, skal man være glad for enhver økonomisk fremgang. I UU Danmark hilser vi derfor også den afsatte øgede bevilling til erhvervsuddannelsesområdet velkommen. Uddannelse er Danmarks fremtid, og vi skal udvikle erhvervsuddannelsen og den danske håndværkertradition, hvorfor der selvfølgelig kan sættes spørgsmåltegn ved, om finanslovforslaget er ambitiøs nok på dette område, hvor faldende søgning skal vendes.

Den 21. august meddelte Undervisningsministeriet hvilke erhvervsuddannelser, der kan oprette praktikcentre, og indenfor hvilke uddannelsers hovedforløb, der kan oprettes praktikpladsforløb. Praktikcentrene åbner den 1.9. Den korte frist kunne måske også give anledning til overvejelser omkring vilkårene for at drive erhvervsskoler i dagens Danmark.

Det er på erhvervsskolerne, at elevernes egnethed vurderes ved overgang fra grundforløb til hovedforløb. Her er vejledning altafgørende i forhold til elevens viden, faglige formåen eller håndelag og motivation til at fortsætte den påbegyndte uddannelsesretningen. Erhvervsskolernes vejledning er her afgørende for kvaliteten af den fremtidige faglærte arbejdskraft.

Vi håber, i UU Danmark, at de mange initiativer vil medvirke til, at der genetableres tillid og respekt omkring erhvervsuddannelserne. Det fortjener erhvervsskolerne og det er nødvendigt for et Danmark, der frem mod 2020 har brug for unge med en kompetencegivende erhvervsfaglig uddannelse. Er kvaliteten i top og uddannelsesprofilen klar bliver valget nemmere – alt andet lige….

Mark Jensen,
Formand for UU Danmark