Ny bestyrelsesformand

UU DANMARKS formand John Vilhelmsen fratræder i dag sin bestyrelsespost og giver plads til næstformand Mark Jensen, som overtager posten som bestyrelsesformand.

”John har været en af de grundlæggende kræfter i etableringen af vores forening. Først 6 år som næstformand og siden april 2012 som formand. Det er i høj grad Johns fortjeneste, at Ungdommens Uddannelsesvejledning har skabt sig en stærk position at tale fra, har skabt vigtige og gode relationer til centrale samarbejdsparter og har formuleret en klar og modig vision for et fremtidigt vejledningssystem. Ambition med integritet er Johns adelsmærke. Han vil blive stærkt savnet i bestyrelsesarbejdet,” siger tiltrædende formand Mark Jensen, og fortsætter:

Mark07”Vi har i UU Danmark en vision. Vi har nøglen til målsætningen om uddannelse til alle. Vi har kendskabet til de unge. Og vi har modet til de nødvendige reformer. Skiftende regeringer har siden UU centrenes etablering i 2004 fastholdt en udvikling af vejledning i Danmark. Parallelt hermed har vi gennem den nationale profilmodel oplevet en stigning i uddannelesfrekvensen frem mod 95% målsætningen i 2015, således den sidste måling fra 2011 viser, at vi er nået op på 92%. Det er mit håb, at det nuværende folketing og regering har mod og vilje til at fastholde kursen fra 2004. Ungdom og uddannelse er svaret på Danmarks fremtid i det globale samfund.”

Uddannelse til alle, mener vi, er betinget af vejledning til alle. Det er en ambition vi i UU DANMARK fortsat vil arbejde for. Det må være målsætningen for et samfund hvor kompetenceudvikling er på dagsordenen at synlig, tilgængelig og institutionsuafhængig vejledning er til rådighed for folk.”

Mark Jensen er uddannet lærer og har efterfølgende arbejdet som skole- og ungdomsvejleder og konsulent for skole- og ungdomsvejledningen i Køge og Vallø. Siden 2004 har Mark være centerleder for Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge Bugt, der dækker kommunerne: Greve, Køge, Solrød og Stevns.