Reportage: DI kampagne for flere faglærte

0

Fagbevægelsen og DI nåede akkurat at lancerede deres nye kampagne, Hands ON, før gæsterne blev smidt på porten og der blev gjort plads til en sending dieselmotorer, der skulle afsted til Kastrup Lufthavn. Mellem paller og maskiner i MAN´s kæmpe lagerhal kunne fire repræsentanter fra henholdsvis 3F, HK/Privat, Dansk Metal og Dansk Industri præsentere et ambitiøst projekt, der skal skabe flere og dygtigere unge faglærte til det danske arbejdsmarked. Og motivationen og stemningen var ikke til at tage fejl af – det unikke samarbejde på tværs af traditionelle interesser talte på dagen for sig selv – der skal handles her og nu, hands on. 

Billede 2014

Problemer i sigte
UU DANMARK´s udsendte hold var med i første linje da de fire repræsentanter gav hvert deres syn på, hvorfor der er bydende nødvendigt at alle nu samarbejder om at skabe flere faglærte til dansk erhvervsliv. Og problemerne, den nye kampagne vil sigter imod, er mange og store.

Dansk erhvervsliv skriger på dygtige faglærte unge, for uden dem kan Danmark ikke følge med på de internationale markeder i fremtiden. Men alt for få unge vælger erhvervsuddannelserne, og det er der mange grunde til. Blandt andet har erhvervsuddannelserne et stort imageproblem. Alt for mange unge hører kun dårlige historier om manglende praktikpladser, dårlige studiemiljøer og frafald på erhvervsuddannelserne, med den konsekvens, at dygtige unge for sjældent vælger en fremtid som faglært. Hertil kommer, at de unges familier og bagland alt for ofte er fordomsfulde, når det kommer til studievalg – for ”lille Gustav skal da have en studenterhue!”. Også folkeskolen har sin en af ansvaret, ifølge folkene bag kampagnen. Alt for mange unge kan for lidt, når de forlader folkeskolen, og den del af en normal dansk skoleklasse, der typisk vælger en erhvervsuddannelse, mangler ofte både motivation og basale kompetencer. Og mange unge med stærkere praktiske kompetencer, der ville kunne få stort personligt udbytte af at uddanne sig fagligt, vælger i stedet den boglige vej og hermed ender erhvervsskolerne i en spiral, hvor dårlige historier skaber flere dårlige historier.

Fra det rustikke podie af paller og trækasser kunne de fire repræsentanter fortælle om et nyt og unikt projekt, der vil løse de problemer, andre projekter kun delvist har kunnet løse. Man har samlet erfaringer fra tidligere kampagner og gennem et massivt samarbejde mellem alle væsentlige aktører på ungdomsområdet skal der nu gøres en markant forskel. Der skal satses på tættere kontakt mellem vejledere, forældre, unge, industri og uddannelser og kampagnen vil tage fat i 1000 virksomheder landet over og snakke praktik og udveksling. På nuværende tidspunkt har halvdelen af Danmarks UU centre taget imod invitationen fra kampagnen om at komme ud og se en – eller flere – lokale industrivirksomheder. De unge skal ud, der hvor det sner, og prøve kræfter med egne muligheder, hands on. Og også baglandet og familie skal se med egne øjne, så der skal holdes forældredage om moderne industri og uddannelse på virksomheder og skolerne.

Sex appeal til erhvervsskolerne
Erhvervsuddannelserne skal tales op. De skal have sex appeal, så de når ud til de unge og det skal medierne medvirke til. Erfaringer viser, at unge, der har taget den faglærte vej med succes, ofte har haft en personlig indgang til at uddanne sig som faglært – de har haft en onkel eller bekendt, der har haft succes som faglært, og gennem hvem de på nær hold har kunnet se positive historier om erhvervsuddannelse og livet som faglært. Kampagnen vil gøre alle aktører omkring den unge til den onkel eller ven, der fortæller de gode historier.

UU har væsentlig rolle
UU centrene formidler hvert år ca. 70.000 erhvervspraktikker mellem elever og virksomheder og er derfor langt fra ubekendt med det danske erhvervsliv. Mange steder er det lokale UU center den kommunale virksomhed, der har det fleres kontakter til erhvervslivet og det er logisk at styrke dette udgangspunkt. Derfor var det ikke uventet, at kampagnen ser UU vejledningen som et afgørende midtpunkt for succes. Det er UU der har positionen til at formidle og fordele den lokale kontakt mellem erhvervsliv, den unge og skolesystemet.

Link til kampagnens hjemmeside med videoklip om erhvervsuddannelsen: http://hands-on.dk/