Viser OECD tallene hele sandheden?

En pressemeddelelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning den 25.6. peger på, at 13% af de unge mellem 15 og 19 år ikke er i gang med en uddannelse. Måske ser virkeligheden bedre ud for Danmark end tolkningen af OECD rapporten viser.

Af Mark Jensen, næstformand i UU DANMARK

I Danmark har vi en uddannelsesmæssig tradition for, at unge der ikke er i uddannelse tilbydes et ophold på en produktionsskole, hvor praktik og læring går op i en højere enhed. Den tradition bør tænkes med, når talmateriale på tværs af landegrænser offentliggøres. I andre lande gives unge ofte alternative tilbud i eksisterende uddannelsestilbud og tælles derfor med i det statistiske materiale. Det kan man godt som ansat i et Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU) i Danmark ærgre sig over.

Vi skal være stolte af den forskel, der hver dag gøres på landets mange produktionsskoler, hvor unge der har mistet fodfæstet på en uddannelse tilbydes et praktisk forløb, hvor der også arbejdes med den unges sociale- og personlige situation. Rigtig mange unge tager hvert år imod dette tilbud efter en samtale med en UU vejleder. Faktisk er det tale om godt 10.000 unge 15–19 årige, der årligt deltager i et produktionsskoleforløb. Regnes dette tal med for Danmarks vedkommende, vil antallet af unge i et uddannelsesforløb løfte sig med ca. 3%. point, svarende til, at 10% og ikke 13% ikke er i gang med et uddannelsesforløb.

Flere UU centre i Danmark deltager i de såkaldte Leornardo forløb, hvor vejledere fra UU centre tager ud i Europa og møder vejledere og undervisere i andre lande. Få steder er der som i Danmark tjek på de unge, hvilket betyder, at når jeg læser de meget præcise tal og grafer fra OECD, må antage, at talmaterialet skal tages med et gran salt for nogle landes vedkommende.

I OECD’s talmateriale for gennemført ”Upper secondary graduation rates (2011)” eller en gennemført ungdomsuddannelse, ligger Danmark på en flot OECD 8. plads. Det land der ligger nummer 1 er Slovenien, der med et procenttal på 99 ligger klart i spidsen foran Finland, Japan, Korea, UK, Tyskland og så Danmark hvor procenttallet er 90.

IMG_9786Vi skal i Danmark være stolte af vores uddannelsessystem, hvor unge, der dropper ud af den valgte ungdomsuddannelse, bliver samlet op og får et tilbud på en produktionsskole. Vi skal i Danmark være stolte over den store fremgang, vi oplever på uddannelsesfronten i disse år. 95% målsætningen for uddannelsesfrekvensen er nået i mange kommuner, og den nationale profilmodels sidste opgørelse for 2011 viser, at 92% har gennemført en ungdomsuddannelse.

Den politiske målsætning som skiftende regeringer har fastholdt siden 2003 er indenfor rækkevidde. Brede politiske forlig, har støttet op om målsætningen med tiltag over en bred front. Tiltagene virker! Nogle gange er det uddannelsessystemet der skal justeres, andre gange er der brug for tilbud som, der – selv om de ikke umiddelbart er uddannelsesrettede – virker. Mange unge får lyst til uddannelses igen efter et praktikophold i en virksomhed. Masser af virksomheder kommer i disse år de unge i møde og giver dem lyst på livet og lyst til uddannelse via praktik. De 10% unge 15–19 årige, der ikke er i en uddannelsesaktivitet er for stort set alles vedkommende i gang med en anden aktivitet: ingen ligger hjemme i sengen, det har politiske beslutninger fra Ungepakken sat en definitiv stopper for.

“OECD’s tal er en del af sandheden, men langt fra hele sandheden. Landet over benytter mange UU centre og UU vejledere sig af den praktiske tilgang til uddannelse via et produktionsskoleophold eller via en erhvervspraktik. Det ser ikke pænt ud i OECD statistikken, men det virker, og med en uddannelsesprocent hævet til 92% på den lange bane er det vel ikke så ringe endda. Til politikerne er der det klare råd: Hold kursen, fasthold de igangsatte initiativer og tiltag, så skal vi andre nok sørge for at 95% målsætningen bliver realiseret i 2015.

Læs også: MBU’s pressemeddelelse af 25.6.2013 ”Ca. 13 % af de unge mellem 15 og 19 år var i 2011 ikke i gang med en uddannelse”: