Når vejledning gør en forskel – rapport om fokusgruppeinterview med 92 folkeskolepiger