Hvad vil unge piger egentlig? – rapport om fokusgruppeinterview med 92 folkeskolepiger