AarhusUng – en vejledningsapp

AarhusUng er en APP, der samler relevant information om ungdomsuddannelser, opkvalificerende og afklarende forløb samt jobmuligheder i Aarhus. Den skaber desuden overblik over viften af relevante støtte-, rådgivnings- og vejledningstilbud, som det kommunale system og frivillige organisationer tilbyder unge i Aarhus.

Baggrunden for AarhusUng

Det kan være vanskeligt at finde rundt i uddannelsessystemets mangfoldighed af tilbud og muligheder – både for de unge og for de professionelle, der arbejder med de unge. Og det kan være vanskeligt at skabe overblik over de tilbud der findes, når man har brug for vejledning eller hjælp til at håndtere defaglige, sociale, personlige eller praktiske problemer, der kan gøre det vanskeligt at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Mistet overblik eller manglende kendskab til mulighederne i de forskellige systemer kan således være en medvirkende årsag til, at unge ikke får påbegyndt en ungdomsuddannelse eller gennemfører en.

Derfor har Job & Uddannelse i Aarhus forestået udviklingen af en APP, der sigter mod at komme hele vejen omkring de unges livssituation.

AarhusUng, som APP’en hedder, understøttes desuden af en webbaseret funktion, således at den kan tilgås via PC og tablet og bruges til såvel informationssøgning som i forbindelse med vejledningsseancer. Den webbaserede funktion findes på www.aarhusung.dk

AarhusUng er bygget op over følgende seks overordnede kategorier:

På vej til uddannelse: Ikke helt klar?
Ungdomsuddannelse: Få et overblik
Arbejde: Søger du job?
Fritid: Hvad kan du bruge din tid på?
Ungdomsliv: Brug for støtte?
Penge og bolig: Praktisk info

Målgruppen

AarhusUng er målrettet unge mellem 15 og 25, deres forældre og de professionelle, der arbejder med unge i Aarhus Kommune. Det være sig UU-vejledere, vejledere i jobcentre, vejledere på produktionsskoler og på erhvervsuddannelser og gymnasier, medarbejdere i klubber og ungdomsskole, opsøgende og udgående medarbejdere, osv.

AarhusUng er udviklet, så den især henvender sig til de unge, der har vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.For at skabe enkelthed og overskuelighed er AarhusUng udviklet ud fra devisen ’keep it simple’ og rummer derfor kun de informationer, der vurderes at være mest relevante for målgruppen.

Processen bag AarhusUng

Udviklingen af AarhusUng indgår som en del af Aarhus Kommunes handlingsplan for 95 % målsætningen og er resultatet af et samarbejde mellem Job & Uddannelse, en række aktører i Aarhus Kommune samt Center for Digital Pædagogik og IT-virksomheden Inetdesign.

Udviklingsprocessen har omfattet en række møder og workshops med såvel medarbejdere fra det kommunale system som elever fra Social- og Sundhedsskolen, produktionsskoler, 10. klassecentre og folkeskoler. Disse har genereret vigtig viden om behovene i forhold til anvendelsen af AarhusUng samt idéer til indhold, form, funktioner og opbygningen.

Næste version af AarhusUng

Job & Uddannelse har nu påbegyndt udviklingen af en version 2 af AarhusUng, der kommer til at rumme flere funktioner, informationer og links. Desuden overvejes muligheden for at indbygge en række interaktive funktioner, der muliggør tværfaglig vejledning.

Yderligere information om AarhusUng

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte

Centerchef i Job & Uddannelse, Claus Bislev: clbi@aarhus.dk
Konsulent i Job & Uddannelse, Peter Lilleheden: pli@aarhus.dk
UU-vejleder, Eva Geer: ege@aarhus.dk
UU-vejleder og IT-konsulent, Ib Jensen: ibj@aarhus.dk

QR-kode

Download artikel her