UU Billund

I UU Billund sættes ekstra fokus på de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Man tilstræber at fundere vejledningsindsatsen i et effektivt, tværinstitutionelt samarbejde mellem alle aktører på ungeområdet i kommunen, for herigennem at koordinere og optimere de individuelle institutioners indsats på den mest effektive og konstruktive måde.

 

Fælles ansvar og indsatsUU Billund
UU Billund har i tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser oparbejdet en fælles, koordineret indsats omkring de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Bland andet har man siden 2010 gennemført to ”Hold Fast” projekter med særligt fokus på frafaldstruede elever inden opstart på valgt uddannelse og på elevinformation om ungdomsuddannelse.

Den fælles indsats har givet gode resultater, og man har løbende kunnet konstatere et betydeligt lavere frafald på specielt erhvervsuddannelserne og HF. Og eleverne giver fine tilbagemeldinger på den undervisning, de får om de forskellige ungdomsuddannelser. De synes generelt at undervisningen er spændende – og i UU Billund er man ikke tvivl om, at det ikke mindst skyldes, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne har været gode til at løfte deres del af ansvaret og har været gode til at tage deres elever med ud til forskellige af projekternes arrangementer.

UU Billund har blandt flere andre tiltag stået for at etablere klasselærerkurser, hvor ungdomsuddannelsesinstitutionerne hvert år inviterer klasselærerne i grundskolens 8., 9. og 10. årgang til et klasselærerkursus. Her opdateres klasselærer

ne

på de nyeste tiltag på ungdomsuddannelserne, og som sidegevinst skabes der et stærkt netværk mellem undervisere på ungdomsuddannelserne og klasselærerne. Ligeledes har UU Billund været omdrejningspunkt for flere andre tværinstitutionelle projekter med fokus på de unges uddannelsesvalg og fastholdelse.

Frafaldet falder
I UU Billund har man traditionelt

oplevet det største frafaldsrate hos elever, der søger en erhvervsuddannelse eller HF. For at fastholde disse elever i deres uddannelsesvalg og sikre forældrenes opbakning til deres uddannelsesretning, koordineres for hver elev en individuel overdragelsessamtale med deltagelse af eleven selv, forældre, klasselærer, en UU vejleder og 2 repræsentanter fra den modtagende ungdomsuddannelse, og der afh

oldes ligeledes en opfølgende samtale et stykke inde i uddannelsesforløbet. Overdragelsessamtalerne har medvirket til at skabe en større grad af fastholdelse på ungdomsuddannelserne i kommunen.

Det lokale styrker
Billund kommune hjemtog vejledningsopgaven i august 2010 og UU Billund er et af de mindre UU centre Danmark. Den lokale forankring gør en forskel, mener Boye Skov Lauritsen, leder af UU Billund. Han udtaler:

Den lokale nærhed er med til at give et meget tæt samarbejde med samarbejdspartnere i kommunalt regi, med ungdomsuddannelserne og produktionsskole. Og vi forsøger at skabe gode relationer til erhvervslivet i lokalområdet, og selvom der er krisetid, så oplever vi en stor velvilje til at tage vore unge i praktik, når det er nødvendigt.”

Flere af de projekter UU Billund har medvirket i, er efter ophør blevet fuldt implementeret i samarbejdet mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og UU Billund. Senest har Billund Kommune deltaget i tilblivelsen af projektet ”E

n koordineret ungeindsats”, det er der lige nu ved at blive lagt sidste hånd på, og man har i UU Billund store forventninger til, at det bliver til gavn for de unge, men også for samarbejdet interessenterne imellem.

 

Fakta:

Leder: Boye Skov Lauritsen
Hjemmeside: ww.uubillund.dk
Indgår i region: Reg
ion Syddanmark
Juridisk konstruktion: Børne-og kultur
Dækker kommuner: Billund Kommune
Antal unge i alderen 15-17 år – 1204 unge
Antal indbyggere 26.208
Antal skoler:
9