Pressemeddelelse: UU skeptisk over for karakterbom

bomUngdommens Uddannelsesvejledning ser ingen grund til, at der skal sættes en karakterbom op og stoppe muligheden for en stor gruppe unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Et forslag om en karakterbom der skal spærre vejen for nogle unge fra folkeskolen over til ungdomsuddannelsen lyder ikke umiddelbart tiltalende, mener John Vilhelmsen, formand for UU centrene i Danmark:

”Forslaget kan i hvert fald ikke stå alene. Vi oplever i dag, at mange unge ikke får nok udbytte af den eksisterende undervisning i folkeskolen, men som i stedet får godt fat, når de kommer i gang på en erhvervsuddannelse med en kombinationen af praktisk læring og undervisning. Vi skal i stedet se på undervisningsformen i folkeskolen, som er blevet meget teoretisk og fokuseret på de mange afgangsprøver som skolen afsluttes med. Mere af den samme undervisning og skærpede krav til karaktererne er ikke vejen frem. ”

John Vilhelmsen peger på erfaringerne fra de mange erhvervsklasser, hvor elever i 8. og 9. klasse præsenteres for et reduceret skema med fokus på dansk, matematik, engelsk og IT, således der bliver mulighed for 2 ugentlige erhvervspraktikdage på en virksomhed, og undervisningsdage med alternative forløb af fysisk karakter, eller med besøg på erhvervsskoler, således at overgangen til ungdomsuddannelse kan forberedes.

”Der er ingen tvivl om, at vi skal lave noget andet for en del af eleverne i folkeskolens ældste klasser, hvis vi ønsker nogle andre resultater, ” mener John Vilhelmsen, der i øvrigt krediterer folkeskolen for inden for de sidste år, at have sat fokus på læseundervisningen. Et fokus der begynder i indskolingen, men som er afgørende for en god udskoling og dermed en god overgang til ungdomsuddannelse.