Omvalg er ikke frafald

I følge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE,  hvor man har set på elevernes sammenlagte tidsforbrug på erhvervsuddannelserne i 2007, munder en fjerdedel af den tid, som landets erhvervsskoleelever bruger på skolebænken og i værkstedet, aldrig ud i et svendebrev. Den bruges af elever, som ender med at droppe ud eller starter på en ny uddannelse.

“I Ungdommens Uddannelsesvejledning har vi en ambition om, at andelen af en ungdomsårgang, der tager en erhvervsuddannelse, bliver betydeligt højere end den er nu. Og så er det naturligvis meget bekymrende, hvis der er så stort frafald blandt erhvervsskoleeleverne,” siger John Vilhelmsen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Danmark. Han fortsætter:

omvalg“Men tallene er 6 år gamle – fra 2007 – og i tallene om frafald gemmer sig også tallene for omvalg. Og det er en ganske anden sag. Evnen, viljen og modet til træffe valg om (ny) uddannelse er helt afgørende for mennesker og arbejdskraft på et globalt arbejdsmarked i konstant forandring. Nutidens unge mennesker kommer til at skulle vælge uddannelse mange gange i deres liv. Erkendelsen af, at man måske i stedet hellere bør tage en anden, supplerende uddannelse, vidner om modenhed hos den unge og om indsigt i de krav arbejdsmarkedet stiller. Så jeg synes, vi skal være meget forsigtige med at kalde omvalg for spild af tid. Omvalg kan meget ofte være rigtige og nødvendige. I Ungdommens Uddannelsesvejledning bestræber vi os på, at give den enkelte unge de bedst mulige forudsætninger for at træffe valg. Også omvalg.”

UU giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i grundskolen fra 7. klasse til 10. klasse. UU opsøger desuden andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.