Konference: UU og Jobcentre: hvad virker? Og hvordan?

jobcenterPå denne workshop tilbyder UU DANMARK en præsentation af velfungerende samarbejdsflader mellem UU centre og Jobcentre med debat og mulighed for at tage gode ideer med hjem:

4-5 gode cases på samarbejder mellem UU og Jobcentre med vægt på:

  • Formalisering? Aftale, organisering, struktur
  • Ledelsesstrukturen
  • Logistiske samarbejde
  • Udbytte og effekter – kan man sige noget om det?
  • Samarbejdsdokumenter (uddannelsesplan, it-platforme, dokumentation, samtykke m.v.)
  • Indsatser og aktiviteter

Formålet med konferencen er fælles videndeling omkring samarbejdet mellem UU og Jobcentre.

Igennem de sidste par år er der opstået flere formelle eller uformelle samarbejder mellem UU og Jobcentre. Konferencen vil stille skarpt på hvilke erfaringer man har opnået indtil nu, både gode og dårlige, men især de samarbejder der er etableret på tværs af lovgivningen og de måder man organiserer sig på er i cenrum.

Fem UU’er og Jobcentre har indvilliget i at åbne op inde til ”maskinrummet” og dele både erfaringer og værktøj med deltagerne.

Konferencedeltagerne opfordres til at medbringe egne erfaringer og dele disse med andre i konferencen, og man må gerne medbringe materialer, man ønsker at dele.

Målgruppen er ledere, afd. ledere, faglige koordinatorer, vejledere og konsulenter i UU centre, rådgivere i jobcentre samt studievejledere på ungdomsuddannelserne.

Tid og sted: 4. juni kl. 09:00 – 15:30 på konferencecenter Godsbanen, Skovgaardsgade 3 8000 Aarhus C
Pris og tilmelding: Deltagerprisen er 995,- ex moms og inkluderer konferencedeltagelse, morgenkaffe m/ brød, konferencen vand og frugt, frokost samt eftermiddagskaffe m/ brød. Tilmelding er bindende. Tilmeldingsfrist: 20. maj 2013.

Konferenceordstyrer: Inger Veng Rasmussen.Velkommen.

Program:

Kl. 09.00-09.30: Ankomst og morgenmad i den Rå Hal: kaffe, the, isvand, frugt og croissanter
Kl. 09.30- 10.30: Unges uddannelsesvalg ved lektor Peter D. Koudahl, Institut for Læring og filosofi (SAMF) Ålborg Universitet
Kl. 10.30 – 12.00: Programrunde 1
Kl. 12.00-12.45: Frokost i Folkekøkkenet
Kl. 13.00- 14.30: Programrunde 2
Kl. 14.45- 15.30: Fælles opsamling og debat
Kl. 15.30: Tak for i dag

Programrunde 1: – Remisen

1)      UU Århus Samsø v/ Afdelingsleder i Job og Uddannelse, Pernille Randrup Thomsen og UU koordinator,  Keld Munniche Andersen.
Fra barn til voksen – UU som den røde tråd i den unges overgang fra barn til voksen Oplæg om erfaringer og udfordringer  i sagsoverleveringen ved 17½ år og med tilbud indenfor LAB loven  i overgangen til det 18. år. 

2)      UU Aabenraa v/ Sven Otto Jensen og beskæftigelseschef Kristian Jørgensen
Ét hus – tre faggrupper!
Aabenraa byråd bestemte i 2009, at man ønskede etableret en tværfaglig ungeindsats. Siden 2010 har medarbejdere fra henholdsvis Børn & Familie, Jobcentret og UU således været fysisk samlet som en enhed i Jobcentret, hvilket har givet mulighed for et meget nært samarbejde omkring de unge. Organisatorisk har de 3 grupper medarbejdere fortsat hver deres afdelingsleder.

Beskrevne arbejdsgange er blevet afløst af hverdag og virkelighed.
Der udvikles i et godt miljø – og en af de største succeser er indsatsen for de 15-17 årige, hvor UU og Jobcentret arbejder særligt tæt sammen.

Programrunde 2 – Remisen

1)      UU Herning v/ Inger Veng Rasmussen og Jobcenterchef Troels Kjærgaard
Enkelt, men det virker. UU Herning har siden 2008 samarbejdet med Jobcentret, men vi oplevede at de unge ”forsvandt” i rundkørslen på vej mellem Jobcentret og UU. Derfor flyttede UU sin åbne rådgivning i Jobcentret i 2011 og bemander en plads i den fulde åbningstid, samt indgår i fagligt samarbejde med rådgivere omkring match 2 borgere. Der er udviklet faste arbejdsgange og fagligt fællesskab, men indtil videre er hver afdeling tilknyttet hver sin forvaltning. I workshoppen vil vi dele de arbejdsværktøjer vi har udviklet samt gode og dårlige erfaringer.

2)      UU Lolland-Falster v/ Ulla Petersen og Jobcenterchef Lars Bostholm

Fra uddannelsespålæg til uddannelseUngdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenter Guldborgsund besluttede med stor opbakning fra arbejdsmarkedsudvalget, tilbage i 2011, at samarbejdet omkring de unge ledige skulle foregå på en af kommunens ungdomsuddannelser.  Konsekvensen af denne beslutning er, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i dag har samlet ungevejledning på erhvervsskolen og ligeledes har Jobcenter etableret arbejdspladser til 22 jobcentermedarbejdere fordelt på jobkonsulenter, ydelsesmedarbejdere og mentorer på samme matrikel. Det har vist sig at denne fysisk tætte placering, i et uddannelsesmiljø, gør en kæmpe forskel for de ung og for den professionelle samarbejdsrelation.

På workshoppen vil vi konkretisere og problematiserer følgende emner: 

  • Hvorfor indsats på en uddannelsesinstitution?
  • Tværfagligt samarbejde med respekt
  • Strategiske udfordringer
  • Status 2013

3)      UU Lillebælt v/ Anders Ladegaard og Jobcenterchef Per Rasmussen, Middelfart og Mogens Bach Hansen Jobcenter Fredericia.

Fælles modtagelse – uddannelsesafklarende samtaler. Siden 1. september 2012 er alle unge under 30 år, som søger kontanthjælp i Fredericia Kommune, blevet visiteret til en uddannelses-afklarende samtale. Samtalen med den unge gennemfører sagsbehandleren fra Jobcentret og uddannelsesvejleder fra UU i fællesskab, dvs. at den unge møder ét fælles system, som arbejder mod samme mål. Set uppet og metoden er udviklet af medarbejderne i fællesskab. Resultaterne er markante – langt flere unge end tidligere kommer direkte videre i uddannelse.

Evaluering af konferencen.