Pressemeddelelse: Næste reform – uddannelsesvejledning

”Vi er meget tilfredse med, at uddannelse fylder så meget i regeringens netop indgåede aftale om kontanthjælp. I Ungdommens Uddannelsesvejledning kender vejlederne de unge fra  12 – 13 års alderen og har derfor mulighed for, sammen med andre aktører omkring den unge, at yde en håndholdt, tværfaglig/ tværsektoriel og gennemgående indsats i forhold udsatte unge. ” Siger John Vilhelmsen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, og fortsætter: ”men det er klart, at når jobcentrenes uddannelsespålæg udvides fra i dag at gælde unge under 25 år til fremover at gælde alle unge under 30 år, så vil det øge presset på især erhvervsskolerne. Er de rustet til det?”

I aftaleteksten fremgår det bl.a., at unge mennesker uden uddannelse ikke bør have deres gang i et jobcenter. Men at det fremover skal være målet, at indsatsen for unge uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Det kan eksempelvis være i et UU center.

”Landets UU centre og jobcentre har allerede i dag et glimrende og tæt samarbejde, men vi må nok se i øjnene, at skal vi for alvor rykke på indsatsen for at få flere unge i uddannelse og gjort arbejdsmarkedsparate, må vi reorganisere og effektivere det samlede vejledningssystem i Danmark. Det har vi et bud på”, siger John Vilhelmsen:

”I dag er vejledning fordelt på eVejledning som er en åben informationstjeneste til unge og voksne, der søger oplysninger om uddannelsessystemet; Studievalg, der vejleder til de videregående uddannelser, fastholdelsesvejlederne på uddannelsesinstitutionerne, og Ungdommens Uddannelsesvejledning der vejleder unge op til 25 år.

Det er uigennemsigtigt for de unge, det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er en enstrenget, kommunalt forankret  gennemgående vejledningstilbud med kendskab til den unges historik, og det er for dyrt at drive og udvikle parallelle vejledningssystemer.

vejledning i DanmarkAl uddannelsesvejledning i Danmark burde i stedet samles i et enstrenget uddannelsesvejledningssystem, som kan tilbyde en helhedsorienteret vejledning, der matcher den helhedstænkning der gør sig gældende på folkeskoleområdet. Vejledningstilbuddet skal være  forankret enten i kommunerne eller staten og være opsøgende i forhold til unge med fastholdelse af princippet om institutions- og sektoruafhængighed.

En reform af vejledningssystemet i Danmark bør følge i halen på de øvrige reformer på uddannelsesområdet.” udtaler John Vilhelmsen.