Kursus: Ungedatabasen og statistik

Ungedatabasen og statistik

DatabaseUU DANMARK afholder et kursus i brugen af Ungedatabasen: Hvordan skal vi forstå den og hvordan skal vi bruge den? Eftermiddagen byder på 2 interessante oplæg om statistik som ledelsesværktøj og kvalitetssikring af vejledning vha. data og statistik.

Hent evaluering af kurset her
Program:

10.00 – 10.05 Velkomst
10.05 – 10.40 Ungedatabasen – blandt andet om opbygning, datakilder og datavalidering v/seniorkonsulent Jørgen Bloch Vejbæk, Kontor for Administrative systemer, UNI-C – Styrelsen for It og Læring
10.40 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Statistik baseret på Ungedatabasen v/specialkonsulent Tine Høtbjerg Henriksen, Kontor for Statistik & Analyse, UNI-C – Styrelsen for It og Læring
11.45 – 12.15 Spørgsmål og diskussion vedr. Ungedatabasen og Statistik baseret på Ungedatabasen

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Data og statistik som ledelsesværktøj v/Simon B. Kristensen (UU Odder Skanderborg)
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.55 Kvalitetssikring af vejledning vha. data og statistik v/Christel Jørgensen (UUV Køge Bugt)
14.55 – 15.00 Tak for i dag

Ordstyrer: Simon B. Kristensen

Tid og sted:
4. september kl. 10.00 – 15.00
UNI-C
Olof Palmes Allé 38
8200 Aarhus N

Pris og tilmelding:
Deltagerpris er 995 kr. ex. moms. Tilmelding er bindende og finder sted.

 

Sidste frist for tilmelding er 19. august.

Der er lukket for tilmelding