Webinar: Vejledning af blinde og stærkt svagsynede

eVejledningeVejledning tilbyder et webbaseret seminar (webinar) i to dele, hvor man kan blive lidt klogere på det at vejlede unge, der er blinde eller stærkt svagsynede. Webinaret giver indsigt i både de lovmæssige og praktiske omstændigheder, der er gode at huske på, når man vejleder en ung med synshandicap, men også de sociale og psykologiske udfordringer, som den unge møder. På webinaret præsenteres både synsfaglige aktører og unge med synshandicap – deres fortællinger danner udgangspunkt for fælles reflektionsøvelser, hvor vi deler erfaringer og perspektiver på området.

Den viden der ligger til grund for webinaret er indsamlet i samarbejde med UUUC. Resultatet er ud over webinaret fra eVejledning en artikel fra UUUC på www.ug.dk for både vejledere og synskonsulenter.

Webinar-forløbet afholdes to gange – man kan tilmelde sig enten:

  • Forløb A d. 4/4 og 5/4 kl. 9.00-10.00

eller

  • Forløb B d. 16/4 og 18/4 kl. 13.30-14.30

Du tilmelder dig på dette link – senest fredag d. 22. marts: https://www.e-survey.dk/cgi-bin/qwebcorporate.dll?idx=ZMYTZJ

Der er plads til 20 deltagere på hvert webinar, og tilmelding sker efter først til mølle princippet. De tilmeldte modtager et link og login til webinaret over mail. Teknisk set kræver deltagelsen kun en PC og netforbindelse. Der skal ikke bruges webcam og mikrofon.

Arrangør: eVejledning i samarbejde med UUUC