Tælles eller tæller elektronisk vejledning?

UU centrene i Danmark er langt den største aktør på det elektroniske vejledningsmarked, men vejledning er andet end chat

I 2012 fik 89.300 børn, unge og voksne eVejledning via enten chat, mail, sms eller telefon, skriver eVejledning i deres seneste pressemeddelelse.

I 2012 har landets UU centre ligeledes haft travlt med elektronisk vejledning. En totalopgørelse over elektroniske vejledningskontakter i UU centrene viser, at der i 2012 har været ¼ million kontakter via mail, sms eller telefon, dertil kommer et antal chat-sessioner via Facebook, som en del UU centre tilbyder. Samlet har UU centrene leveret mindst 300.000 elektroniske vejledningssessioner til unge.

Om det siger Mark Jensen, næstformand for UUUC:

”Det er dejligt at opleve, at Ministeriet for Børn og Undervisning har registreret en fremgang for eVejledningen. Der gøres en stor indsats i landets UU centre for at få flere af de unge og forældre, der skønnes uproblematiske i forhold til ungdomsuddannelsesvalg, til at benytte eVejledningen. Tilbagemeldingen fra landets UU centre er dog, at man ikke har mærket en vejledningsmæssig lettelse. Mange unge og forældre benytter både eVejledningen og den lokale UU vejledning, og atter andre henvises tilbage til den UU vejledning, der tilbydes på  den lokale skole, hvor vejledningen også er bekendt med de lokale forhold.”

Det er forkert  at gøre vejledning til talpropaganda, og vi vil med offentliggørelsen af UU centrenes 300.000 elektroniske kontakter i 2012 heller ikke påstå, at der her har været tale om, at de elektroniske kontakter kan sammenlignes med 300.000 vejledningssamtaler. Vejledning handler om en proces, hvor den vejledningssøgende bevidstgøres om det at træffe en beslutning og om de uddannelsesvalg, der er mulige. Den proces sætter landets UU centre i gang på såvel det individuelle som på det kollektive niveau i grundskolens udskolingsfase. 89.000 sessioner i eVejledningen  lyder umiddelbart af meget, men i betragtning af, eVejledningen har mellem 60% og 80% af alle unge som deres målgruppe, nemlig den målgruppe ”der kan selv” , er det forstemmende, at de ikke har fat i flere.”

Siger Mark Jensen og fortsætter:

“Når det så er sagt, skal der ikke være tvivl om, at der er brug for en eVejledning. Om den er dimensioneret rigtig i forhold til de nationale brugerønsker, bør indgå i evalueringen af Ungepakken som udløber med udgangen af 2013 og som eVejledningen er et barn af.

Der er for landets godt 1.000 vejledere i UU centrene  registreret  1.116.000 vejledningskontakter i 2012. Kontakter der langt fra dækker alle aktiviteter i UU centrene, men som dog giver et praj om, at UU centrene er en væsentlig spiller i det danske vejledningssystem. Den elektroniske vejledning har sin berettigelse, men står langt fra alene som talstørrelserne viser.

Giv os vejledningPå DI og elevorganisationernes konference den 22.2.13 på Bella Sky var der et samlet ønske fra elevorganisationer om at blive udfordret på deres valg og få øget vejledningsressourcerne i grundskolen. Her stiller UU centrene sig til rådighed, ligesom vi selvfølgelig også er til rådighed, hvis man ønsker at give den nationale eVejledning en lokal eller regional forankring. Vejledningssystemet i Danmark med UU vejledning, Studievalgs vejledning, gennemførselsvejledning, efterskolevejledningen og eVejledning har ikke behov for flere forgreninger, der giver forviklinger. Tværtimod er der behov for en institutionsuafhængig og systematisk vejledningsindsats, der rækker ud til alle, kommunikerer på de unges platforme, er tilgængelig og lokalt forankret.”