Fra eventyr til virkelighed

  Bogprojekt ”Fra Eventyr til virkelighed” i UU Vendsyssel Øst Vest

Hvad har eventyrbøger at gøre med uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteret undervisning for mellemskolebørn? I UU  en hel masse. Her arbejder man målrettet med at give de unge børn praktisk og motiverende kendskab til det, at uddanne sig til en profession og udføre den i praksis. Og i projekt ”Fra Eventyr til virkelighed” kan eleverne på Dronninglund Skole lære om netop det – at skabe og skrive rigtige historier, som en forfatter gør det, sætte bøger grafisk op som en grafiker kan og trykke dem, som en trykker kan.

Eventyr 5

 

 

 

 

 

 

Lærer om arbejde og uddannelse
I det lokale UU center UU Vendsyssel Øst Vest gør man en ekstra, aktiv og opsøgende indsats for at styrke det lokale, tværfaglige samarbejde omkring skabelsen af en praktisk orienteret uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisning (UEA) helt ned i de mindre klasser. Gennem projekter, der involverer både skolen, ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv, får børnene i mellemtrinnet en praktisk berøring med hvad, det vil sige at uddanne sig og udføre et arbejde. Tanken bag er at de unge skal inspireres og motiveres til at arbejde med egne kompetencer og interesser – for derved at stå mere afklarede overfor de store valg, når de når til de ældre klasser i udskolingen.

Projekter som temaer
Bogprojektet er blot et af en lang række temaprojekter, der er kommet i stand på baggrund af inspirationskurser, som UU Vendsyssel Øst Vest har igangsat. Her inspireres skolelærere og folk fra det lokale erhvervsliv og de lokale ungdomsuddannelser til at igangsætte temaprojekter for børn i 4-6 klasse, der gennemføres på tværs af de ”almindelige” fag i skoletimerne og kombinerer virksomhedsbesøg og besøg af fagpersoner på skolen. Og ”eventyr-bogprojektet” er et godt eksempel på et af disse temaprojekter, hvor man fandt på, at eleverne skulle skrive deres egne eventyr og til slut ende med at få dem trykt i rigtig bogform – alt sammen med hjælp fra rigtige, lokale forfattere og computerbaserede trykkeprocesser på det lokale Media College.

De unge begejstrede
Tovholder på projektet, Bendt Danielsen, beskriver projektet som et skoleeksempel på hvordan, et godt samspil mellem Ungdommens Uddannelsesvejledningskole, lokalt erhvervsliv og ungdomsuddannelser kan gøre UEA-undervisningen levende og praktisk og motiverende for eleverne og dermed leve op til UEA Faghæftets trinmål om at gøre de unge bevidste om egne interesser og give dem kendskab til faglige begreber om uddannelse og arbejde. Han udtaler:

”… selv om jeg gennem mange år som både skolevejleder, UEA konsulent i Dronninglund kommune og UU vejleder har medvirket i mange UEA projekter, er dette efter min egen vurdering et af de bedste – fordi så mange har arbejdet sammen på tværs af forskellige faggrupper – og måske allermest fordi eleverne var så engagerede og optaget af projektet, blandt andet fordi vi fik inddraget en rigtig forfatter og en rigtig trykkeproces og fordi nogle af de ældre unge på ungdomsuddannelserne deltog som undervisere i projektet, hvilket havde en meget motiverende virkning for dem.”

Gode resultater giver genlyd
Eventyrbog-projektet var en stor succes for alle, der deltog. Og den lokale presse var heller ikke sen til at se den gode fortælling i projektet.  Der findes derfor en række artikler og filmklip om projektet, som kan ses nedenfor. Flere billeder og artikler kan tilgås her (kun for ansatte i UU med adgang til podiuo/UU+).

Pressen skrev:

Artikler eventyr-projekt

Forløbsoversigt:

Projekt Børnenes Eventyrbog

Powerpoint-præsentation af projektet:

Fra eventyr til virkelighed oplæg danskmøde

Tv-spot:

24 Nordjyske – 5b på tech college

Udvalgte billeder fra projektet:

Eventyr 1 Eventyr 3 Eventyr 2 Eventyr 4 Eventyr 5 Eventyr 6 Eventyr 7 Eventyr 8 Eventyr 9 Eventyr 10