Artikel: Blind eller begavet vejledning?

Med 300.000 elektroniske vejledningssessioner er UU centrene i Danmark den største udbyder på markedet for elektronisk vejledning. Men den elektroniske vejledning er imidlertid langt fra altid tilstrækkelig.

Af Mark Jensen, næstformand for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

2 glade unge fra UUV Køge Bugt

2 glade unge fra UUV Køge Bugt

Det er ikke lang tid siden, at en af mine vejledere fortalte om en vejledningsproces, der lige pludselig skiftede retning. Vejledningen var begyndt med en elektronisk kontakt til en ung tilflytter.

Som alle andre UU centre arbejder vi i Køge Bugt, med at optimere strakskontakten til unge ved uddannelsesafbrud, og unge der flytter ind i vores UU centers område. Ved strakskontakten har de elektroniske kontaktmuligheder ofte vist deres fortræffelighed og ’samtalen’ starter nogle gange på chat, sms eller mail mellem den unge og vejlederen fra UU centret.

Dette var også tilfældet for den vejledningsproces, som en af vejlederne i UUV Køge Bugt kom og fortalte mig om. I forbindelse med tilflytning til området, havde den unge besluttet sig for at stoppe på sit HF uddannelsesforløb, og den elektroniske vejledningssession havde peget frem mod et omvalg til det merkantile HG detailhandelsområde.

Vejlederen ønskede imidlertid, at der blev sat ansigt på den kommende merkantile kandidat. Og det skulle vise sig at være vigtigt. Den unge havde ingen problemer med invitationen til en vejledningssamtale. En vejledningssamtale er noget, langt de fleste unge ser frem til som noget positivt. Vejlederens møde med den unge blev lidt af en overraskelse. Den velformulerede unge fra det elektroniske medie viste sig at fremstå helt anderledes i virkeligheden end på skrift. Blandt andet var den unge ret dårlig til at formulere sig mundtligt og påklædningen var ”speciel”. Fremtoning og evnen til at formulere sig klart mundtligt er to ikke helt uvæsentlige elementer, hvis fremtidskursen skal være indenfor detailområdet.

En vejledning, som udelukkende foregår elektronisk, kan nemt blive en blind vejledning, hvor alle relevante facetter ikke kommer i spil. Vejledningen i landets 53 UU centre sker i dialog med de unge på mange forskellige niveauer og kommer omkring mange forskellige vinkler. Landets UU centre leverer en facetteret vejledning, som omfatter et lokalt netværk, der trækker linjer ud til skoler, familiecentre, jobcentre, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, efterskoler, VUC centre, kommunale uddannelser EGU/STU, erhvervslivet og mange andre relevante samarbejdspartnere.

UU vejledning er institutionsuafhængig og sektorneutral. UU vejledning bygger på professionelt uddannede vejledere, som hver dag leverer begavet  vejledning, hvor alle facetter af den unge er med. UU vejledning trækker i den rigtige retning i forhold til unges gennemførsel af en ungdomsuddannelse og i den rigtige retning i forhold til lokale og nationale målsætninger om at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.