Sæt mere skub i EGU.2

I projekt ”Sæt mere skub i EGU 2”, arbejdes der for at styrke og udvide anvendelsen af erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Projektet gennemføres af UU Nordvestjylland i tæt samarbejde med centerets tre kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer. Det er en vigtig brik i kommunernes specifikke uddannelsesrettede indsats for de 15-17 årige og er en del af KL’s landsdækkende kampagne for EGU-uddannelsen. Projektet har været i gang siden 2010.
Logo UU nordvestjylland med skygge

Styrket og udvidet anvendelse af EGU
I projektet har man siden begyndelsen arbejdet målrettet med at styrke det forpligtende lokale samarbejde omkring EGU på forskellige indsatsområder. Man har blandt andet udviklet skræddersyede indsatsplaner til elever i grundskolens specialklasser, elever på produktionsskole, unge i UU’s vejledningstilbud og ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere. Ligeledes har man udviklet en række principper for afklaring til EGU for forskellige målgrupper og man har fået en gensidig afklaring af rollefordelingen blandt de forskellige instanser og aktører i arbejdet med at få flere unge i EGU forløb.

Lokalt samarbejde gavnligt
Gennem projektet er nye samarbejdsformer og metoder blevet implementeret i det lokale, tværfaglige aktørsamarbejde. Man har sammen skabt en fælles tilgang til opgaven og et blivende samarbejde på både vejleder- og lederniveau. Og samarbejdet har givet pote. Mens kun 3 af de igangværende 53 EGU forløb ved projektets start i 2010 var unge uden for 17-22 års alderen, har man opnået at øge det samlede antal EGU forløb til 99 og andelen af 15-17 årige herudaf til 30. Og i UU-Nordvestjylland har man ligeledes med glæde kunnet opleve kommunens engagement og opbakning, hvor man fra politisk side blandt andet har etableret ekstraordinære kommunale EGU-pladser.

Projektleder Hans Aage Christensen glædes ved samarbejdet og de gode resultater. Han udtaler: ” det er mærkbart, hvor vigtigt samarbejdet har været. Samlet har vi kunnet afklare vores roller og finde et fælles fodslag, der i sidste ende har haft som konsekvens, at vi har fået engageret flere af de unge tidligt i deres uddannelsesforløb med et tilbud, der passer rigtig godt til netop de unge, der nu er i gang med EGU”.

Erfaringer deles
Og i UU-Nordvestjylland mener man, at der kan gøres endnu mere. På baggrund af projektets erfaringer har man derfor rettet henvendelse til KL og peget på en række forhold, man mener, bør indføres/afhjælpes, når den nuværende EGU-lovgivning skal gennemses. Blandt andet mener man, at der bør oprettes en fælles branche-uafhængig EGU-løn, ret og overgangsordning til flexjob, når EGU’en ikke kan bestås pga. lav arbejdstempo/arbejdsgrad og en meritordning, så et gennemført men ikke-bestået grundforløb på en erhvervsuddannelse bliver meritgivende. Desuden opfordrer man til dispensation for alderskravet på 18 år til AMU-kurser for EGU-elever og en kommunal refusion for udgifter til mentorstøtte under praktikforløb.

Flere oplysninger om projektet kan fås ved UU-leder Bo Ravn, UU-Nordvestjylland, tlf.: 96 64 30 40 eller br@uunvj.dk

 

Fakta om UU-Nordvestjylland:

Hjemmeside: www.uunordvestjylland.dk
Indgår i: Region Midtjylland
Juridisk konstruktion: Del af forvaltning
Centret dækker: Holstebro, Struer og Lemvig kommuner
Antal indbyggere: 102.000
Antal skoler: 39

Deltager i projekterne:

 • Hold Fast (samarbejdsprojekt mellem Region Midtjylland og Region Syd om fastholdelse af unge i ungdomsuddannelser)
 • Sæt skub i EGU 2,0 i samarbejde
 • Projekt Partnerskab (Integrationsministeriet)
 • Projekt Rollemodelkorps (Fastholdelseskaravanen)
 • Projekt Fritidsjob i samarbejde med Den Nationale Ungeenhed
 • NORDPLUS projekt – efterudd. af vejledere i samarbejde med
 • partnere i Lillehammer, Norge, Malmø og Skellefterå, Sverige samt Åbo og Vasa, Finland
 • Projekt 4U –  i samarbejde med DA, LO, KL og 5 andre kommuner.
 • Projekt Forældresamarbejde – sæt gang i familiesamarbejdet i samarbejde med Fastholdelseskaravanen.

 

Fakta om EGU:

 • Navn: Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • For at tage en erhvervsgrunduddannelse skal du have gennemført 9. klasse.
 • Type: Erhvervsuddannelse (EUD)
 • Varighed: Normalt 2 år, men kan forlænges til 3 år
 • Adgangskrav: Afsluttet folkeskolen eller tilsvarende
 • Økonomi: Skoleydelse og praktikløn
 • En erhvervsgrunduddannelse (EGU) indeholder meget praktik og kun lidt teori. Man kan selv være med til at sammensætte din uddannelse, der varer 2 år.
 • Det meste af tiden er man i praktik, og i de perioder får man løn. Man kan blandt andet komme i praktik som smed, social- og sundhedshjælper eller cykelmekaniker.

 

 

Logo UU nordvestjylland med skygge