Poseidon

Månedens UU projekt – Poseidon

Poseidon logo

International vidensdeling og udvikling
Projekt Poseidon er et internationalt samarbejde mellem UUV Køge Bugt, Fremtidslinjen, et lokalt STU tilbud i Køge, og JAW, en nordtysk organisation, der arbejder med erhvervsmæssig integration af unge med indlæringsvanskeligheder.  De tre organisationer har fået en samlet bevilling fra INTERREG (Femern Bælt Regionen) til projektet, hvor der skal samarbejdes på tværs af grænsen om at udvikle nye strategier og metoder til integration i samfundet af unge med indlæringsvanskeligheder.

Ud på arbejdsmarkedet – ind i samfundet
Poseidon, der er bygget op omkring en række konferencer og udveksling af undervisere og elever, skal sætte fokus på tre primære indsatsområder. Man vil forsøge at styrke uddannelsessamarbejdet omkring unge med indlæringsvanskeligheder på tværs af institutioner og grænser, videreudvikle partnernes forskellige eksisterende metoder og man vil gøre en aktiv indsats i det offentlige rum for at visualisere et kulturelt og socialt fællesskab på tværs af landegrænserne og gøre opmærksom på nye uddannelses- og erhvervsmuligheder i området.

Store forventninger til samarbejdet
Centerleder Mark Jensen, UUV udtrykker stor tilfredshed med, at det er lykkes for UUV at få en INTERREG projektansøgning igennem og udtaler: ”holdet bag projektet har gjort et kæmpe stykke arbejde allerede og nu ser vi frem til samarbejdet med vores tyske partner, der er en stor institution, der er langt fremme og som vi helt sikkert kan lære meget af og udvikle nyt sammen med.”

UUUC følger op på projektet på et senere tidspunkt her i nyhedsbrevet